Debatt:

Statsråden svarer teatersjefene, Adresseavisen og Tore O. Sandvik: Kulturen sikres også etter regionreformen

Som kulturminister har jeg lagt ned mye innsats for å styrke kulturens stilling, både politisk og økonomisk. De tre teatersjefene fra Trøndelag som frykter at teatrene vil tape på regionreformen, kan ta det med ro. Det vil ikke skje.

Det er litt merkelig at teatersjefene knytter ytringsfrihet og «det offentlige ytringsrom» til denne reformen. Er det slik at statlig tilskudd av kulturinstitusjonene gir større vern om ytringsfriheten enn fylkeskommunalt tilskudd? spør statsråden. Her er hun på Litteraturhuset i fjor høst.   Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Saken oppdateres.

Økonomien skal sikres. Regionreformen er vedtatt av Stortinget for å flytte makt fra staten til lokale nivå. Det er ingen sparereform. Som kulturminister vil jeg bidra til å sikre kulturens stilling i denne reformen. Jeg er godt kjent med at mange i kulturlivet frykter at teater vil tape for vei når fylkespolitikerne skal behandle budsjett. Derfor kommer jeg med denne tydelige beskjeden til de tre teatersjefene: Jeg er villig til å øremerke midler til de ulike kulturinstitusjonene for å sikre at de ikke taper på en overføring fra stat til fylke.

Påstanden om «hasardspill med et velfungerende kulturfelt» er derfor helt uriktig.


LES OGSÅ: Teatersjefene i Trøndelag sin kronikk

Det hevdes i kronikken at regionreformen gjennomføres med hastverk og uten dialog. Dette er en helt uforståelig kritikk. Jeg har arbeidet med å vurdere hvordan regionreformen skal gjennomføres i to år, og hatt omfattende dialog med hele kulturfeltet. Jeg har hatt flere møter i regionene, jeg har besøkt et utall kulturinstitusjoner og hatt dialog med kulturarbeidere innen alle kulturuttrykk. Jeg våger følgende påstand: Ingen kulturminister har hatt mer dialog med kulturfeltet lokalt enn det jeg har hatt. Vi har mottatt hundrevis av skriftlige innspill både til kulturmeldingen og oppgavefordelingsutvalgets innstilling. Vi har lest alle sammen! Jeg kjenner kulturen godt, brenner for den, og tror også at kulturarbeiderne har tillit til meg.

Adresseavisen mener: Bergen ikke bedre enn Trondheim

Det er helt prematurt av teatersjefene å forskuttere hvilke forslag jeg har tenkt å legge fram for Stortinget. Det ligger flere forslag til endringer på mitt bord. Jeg skal fremme et forslag til Stortinget i løpet av året. Da har jeg arbeidet med dette i tre år. Hvilke forslag jeg skal fremme er ikke bestemt. Det er ingen grunn til å forskuttere mine forslag og hva som vil bli konsekvensen av dem.

Det er litt merkelig at teatersjefene knytter ytringsfrihet og «det offentlige ytringsrom» til denne reformen. Er det slik at statlig tilskudd av kulturinstitusjonene gir større vern om ytringsfriheten enn fylkeskommunalt tilskudd? Det er riktig at staten har hatt ansvar for å legge til rette for et offentlig ytringsrom. Det ansvaret tar jeg hver eneste dag. Det er den offentlige samtalen som er avgjørende, ikke hvor tilskuddene kommer fra. Hver dag holder jeg taler eller deltar i kulturpolitiske debatter der jeg legger vekt på kulturens viktige rolle for dannelse, ytringsfrihet og demokrati. Som dere vet legger jeg også sterk vekt på at kulturen skal være selvstendig, uavhengig av politisk kontroll og være en sterk stemme i samfunnsdebatten. Dette var også et bærende element i kulturmeldingen jeg la fram i fjor. Selv om regionene skal få et større kulturpolitisk ansvar betyr det selvsagt ikke at jeg delegerer ansvaret for det offentlige ytringsrom. Vi har alle et ansvar for dette.¨

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Bergen og Trondheim. Adresseavisens lederartikkel fredag følger opp bekymringene fra teatersjefene, og baserer seg på samme gale forutsetning om at det er bestemt hvilket forslag jeg vil sende til Stortinget. Bakgrunnen for utsagnene til både Adressa og teatersjefene er en kritikk fra Hålogaland teater jeg allerede har tilbakevist. Når det gjelder økonomien til kulturinstitusjonene, gjelder altså samme svar til avisa som til teatersjefene: Den vil bli sikret.

Både Adressa, og fylkesordfører Tore O. Sandvik som også har et innlegg fredag, viser til at jeg visstnok skal gi kulturinstitusjonene i Bergen nasjonal status, i motsetning til de tilsvarende institusjoner i Trondheim. Det er riktig at institusjonene i Bergen har annen finansiering. Slik har det vært siden Åse Klevelands tid som kulturminister, takket være godt lobbyarbeid fra Bergen den gang. Om det blir slik etter at jeg har lagt de nye forslagene fram for Stortinget, er det for tidlig å si. Statusen til de ulike institusjonene er ikke bestemt.

LES OGSÅ: Latskap fra Trine Skei Grande (V) at Bergen vinner kulturkampen over Trondheim

Fylkesordføreren er opptatt av å finne fram retoriske kraftuttrykk. Selv jobber jeg hardt med å styrke kulturlivet i Trøndelag, og er faktisk litt stolt over det jeg har fått til. Jeg har gjort mitt til at Rosendal teater kunne starte opp, Klemenskirken få et skikkelig visningsrom, utgravningene ved Killi-Olsens kunstsenter bli gjennomført, Litteraturhuset i Trondheim har fått driftsstøtte, det samiske museet i Snåsa ferdigstilt, blant annet. Og jeg har besøkt de aller fleste institusjoner i Trøndelag, og har tett kontakt med kulturarbeiderne i regionen. Dette skal jeg fortsette med.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå