Debatt

Trondheim kommune svarer: Bydrift på glattisen

Det forbundet svært høye kostnader å smelte snø og is på hele torgflata gjennom hele vinteren. 

På det nye Torget vil viktige gangsoner holdes isfrie, skriver prosjektleder i Trondheim kommune.  Foto: Trondheim kommune

Saken oppdateres.

Solvår Julie Selvåg skriver i Adresseavisen 13. januar at Torget tidligere i måneden var islagt og glatt. På det nye Torget vil viktige gangsoner holdes isfrie. Det vil være isfritt i sonen mot fasadene for å gi sikker adkomst til alle bygg. Det samme gjelder den mye trafikkerte forlengelsen av Kongens gate over Torget, som også vil være isfri. Illustrasjonen under viser gangsonene.

LES OGSÅ: Vintervedlikehold i Steinberget

Det er etablert snøsmelteanlegg på hele torgflata, og det testes nå ut hvor mye som skal stå på til enhver tid. For eksempel vil bredden på forlengelsen av Kongens gate vurderes. Under julemarkedet var hele torgflata isfri. Trondheim kommune har høye ambisjoner i arbeidet med å redusere energiforbruk og klimafotavtrykket til kommunen vår. I tillegg er det forbundet svært høye kostnader å smelte snø og is på hele torgflata gjennom hele vinteren.

Det er også ønskelig å begrense omfanget av salting og strøing fordi det ikke er bra for miljøet og medfører økt renhold innendørs. Vi forstår at det kan ta tid før folk venner seg til det nye gangmønsteret. Vi håper innbyggerne har forståelse for dette og at resultatet etter testperioden blir bra både for folk og for klima.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå