Debatt:

Digitaliseringsministeren (H) svarer Selbu-ordføreren (Ap): Norge er digitalisert, men vi skal ta steget til neste divisjon

Saken oppdateres.

I Adressa 7. januar skriver Arbeiderpartiets Ole Morten Balstad at Norge ikke er digitalisert, og at distriktene kommer dårligst ut. Jeg er enig i at vi kan bli enda bedre på mye, og som digitaliseringsminister jobber jeg med det, men det er pussig å hevde at verdens mest digitaliserte land ikke er digitalisert.

Norge gjør det svært godt i mange internasjonale rangeringer. Digital Evolution Index viser for eksempel at Norge ligger helt øverst, som nummer 1 i verden, når det gjelder digitalisering. Det skyldes blant annet digitale offentlige tjenester, raskt og stabilt mobilnett, og en kompetent befolkning.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Nikolai Astrup   Foto: GONZALO FUENTES

Regjeringen har fått fart på utbyggingen av bredbånd i hele landet. 99,9 prosent av alle landets husstander har i dag mulighet til å få bredbånd med en hastighet som er god nok til å lese aviser, sende e-post og bruke offentlige tjenester på nett.

Også for det svært raske bredbåndet har det skjedd en formidabel utvikling. I 2019 hadde hele 86 prosent av norske husstander tilbud om høyhastighetsbredbånd, mot bare 63 prosent da Arbeiderpartiet styrte landet. I spredtbygde strøk er utviklingen spesielt gledelig. I 2013 hadde bare 11 prosent av husstandene i spredtbygde strøk tilbud om fiberbredbånd.

LES OGSÅ: Nei, Norge er ikke digitalisert

Vi ligger med andre ord godt an til å nå målet som et samlet Storting satte i 2016 – nemlig at 90 prosent av husstandene skal ha tilbud om høyhastighets bredbånd innen utgangen av 2020. Det er også verdt å minne om at målet ble ansett som svært ambisiøst, og at de fleste antok at det ville være vanskelig å nå.

Den markedsbaserte politikken, hvor det er private aktører som i hovedsak står for utbyggingen og finansieringen av bredbåndstilbudet, har ligget fast i mange år og er vellykket. Der det ikke er grunnlag for kommersielle investeringer, gir staten, fylkeskommuner og kommuner tilskudd – og jeg er veldig glad for at Selbu har gjort en betydelig innsats.

I statsbudsjettet for 2020 har regjeringspartiene satt av 256 millioner kroner til bredbåndstilskudd. Det er et rekordhøyt beløp, og innebærer en økning på om lag 56 millioner kroner sammenlignet med statsbudsjettet for i fjor. Basert på erfaringer fra tidligere år, vil de statlige midlene gi fire til fem ganger så mye investerte midler, takket være spleiselag med bedrifter, fylkeskommuner, kommuner og andre.

LES OGSÅ: Opplever tekniske problemer etter skattemeldingen ble tilgjengelig

Vi har også endret vilkårene for bruk av tilskuddsmidlene, slik at fylkene kan prioritere å gi tilskudd til områder som blir påvirket av Telenors utfasing av kobbernettet. Og fra 1. januar i år er det fylkene selv som forvalter ordningen, noe som kan bidra til mer treffsikre investeringer fremover.

Selv om vi har kommet langt med digitaliseringen av Norge, har regjeringen ambisjoner om ta steget til neste digitaliseringsdivisjon. Derfor har vi satt i gang arbeidet med en ny stortingsmelding om elektronisk kommunikasjon, der vi blant annet skal sette nye mål for bredbåndsdekning og se på tiltak som kan bidra til mer valgfrihet og billigere bredbåndstjenester for forbrukerne.

LES OGSÅ: Økonomisjefer i Trondheim er villige til å ofre lillefingeren

I en stadig mer digitalisert verden, mener regjeringen at det også er nødvendig å sikre at alle innbyggere og virksomheter kan få tilgang til internett – uavhengig av hvor i landet man bor. Derfor har regjeringen foreslått å innføre leveringsplikt på bredbånd, noe som vil innebære at dersom man har internett fra en leverandør, og denne leverandøren legger ned virksomheten, skal man ha rett til bredbånd uansett.

Balstad hevder at digitaliseringen har forsterket sentraliseringen. Å få digitale offentlige tjenester rett i lommen i stedet for på kommunekontoret er jo rimelig sentralt – så i den forstand er jeg helt enig. For det er jo det digitalisering handler om; å skape nye arbeidsplasser, tilby bedre offentlige tjenester og bidra til en enklere hverdag for folk flest.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå