Debatt:

Skal fylkesmannen overta for oss?

Vi må dessverre konstatere at det fortsatt er bruk for oss. Den dagen vi opplever at vårt samfunn ikke «produsere» flere tapere og mennesker som har lidd urett, ja da kan vår stiftelse nedlegges, og først da, skriver styrelederen. 

Saken oppdateres.

Det hevdes av få enkelte i enkelte avisoppslag, at stiftelsens økonomiske støtte på 3,4 millioner kroner er sløsing av offentlige midler, da vår virksomhet bør opphøre og overføres til fylkesmannen.

Etter vel 26 års eksistens har vår virksomhet opparbeidet seg en dybdekompetanse innen et meget vanskelig saksområde, omhandlende urett som er begått av det offentlige for mange mennesker i vårt land. Skulle vår virksomhet overføres til fylkesmannen betyr det at det må ansettes mange nye saksbehandlere innen det offentlige, i alle landets fylker, med tilsvarende kompetanse. Da blir vår økonomiske støtte meget beskjeden i forhold til kostnader til det offentlige ved en slik endring.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Det bør også minnes om at mangel på rettferdighet fra det offentlige tross alt var årsaken til at vår stiftelse ble opprettet. De som trengte hjelp til oppreisning møtte ingen forståelse, og vegret seg for å ta kontakt. I vår stiftelse fikk de den hjelpen og oppmerksomhet de trengte. Det gjelder fortsatt i dag, dokumentert ved fortsatt stor pågang av henvendelser, som i 2019 nådde hele 203 søkere.

LES OGSÅ: Taperforeningen må legges ned

Vi lever i et av verdens beste land. Dette til tross er det fortsatt mange som lider og opplever urett. Vi må derfor dessverre konstatere at det fortsatt er bruk for oss. Den dagen vi opplever at vårt samfunn ikke «produsere» flere tapere og mennesker som har lidd urett, ja da kan vår stiftelse nedlegges, og først da!

Vår stiftelses hovedmål og virke er og blir å bistå enkeltpersoner med å søke oppreisning, dette i henhold til stiftelsens vedtekter og formål. Dette er ikke endret. Imidlertid er vårt samfunn i endring, og vi må endre og tilpasse oss i tråd med dette. Bl.a. har vi søkt stiftelsestilsynet om navneendring, til Stiftelsen Rettferd, hvor taperbegrepet er fjernet. Mange har henvendt seg til oss da de mener at taperbegrepet er stigmatiserende. Ikke alle opplever seg som tapere, de er egentlig vinnere, som har våget å kjempe seg til en rettferdig behandling via vår stiftelse.

LES OGSÅ: Ola Ødegaard har sluttet som tapergeneral

Vår stiftelse jobber også med forebyggende tiltak, så som mobbing, verbalt som på nett, i skole og samfunn, samt utfordringen med økende fattigdom i Norge (SSB, befolkningens levekår 2017). I senere tid er det lagt opp til et nært faglig samarbeide med Odin-Stiftelsen, med dybdekompetanse innen mobbing.

Stiftelsen er til 98 prosent avhengig av offentlig støtte. Uten denne kan vi ikke drive. Det er derfor trist at noen svært få stiller spørsmålstegn om stiftelsens berettigelse og driftsform. Det underligste er at grunnleggeren er den som i offentlighetens lys har bedt om at stiftelsen nedlegges. Som grunnlegger ble han i sin tid utnevnt til æresmedlem for den innsatsen han har lagt ned gjennom mange år. Vi ber nå om at det blir slutt på slike påstander i det offentlige lys. La vår stiftelse få arbeidsro, til nytte og gavn for de som virkelig trenger oss mest. De få som er av en annen mening vedrørende vår eksistensberettigelse og driftsform, er velkommen til å komme med forslag til vårt styre, ikke via medieoppslag og lignende. Det vil ingen vinne på, bare skape «tapere».

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå