Debatt:

Fortsatt vern av Verdalselva

Før jul vedtok et stort flertall i kommunestyret i Verdal at rådmannen burde utrede konsekvensene av varig vern av Verdalselva og dernest muligheten for å oppheve vernet. Forslaget har iøynefallende svakheter og en påfallende ensidig tilnærming, skriver de to debattantene.   Foto: LEIF ARNE HOLME

Saken oppdateres.

- Naturen er i fare, derfor er vi i fare, het det da FNs Naturpanel i fjor lanserte sin første globale rapport om klodens naturtilstand.

I mesteparten av Norge er det et enormt press på gjenværende naturområder, og dermed på naturmangfoldet og selve livsgrunnlaget vårt. Intakt natur og fungerende økosystemer er også viktig for å motvirke klimaendringer. Derfor er det svært provoserende at den verdifulle naturen vi har fått vernet, nå blir foreslått nedbygd og ødelagt.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Per Flatberg 

Silje Ask Lundberg Ensidig tilnærming.
Før jul vedtok et stort flertall i kommunestyret i Verdal at rådmannen burde utrede konsekvensene av varig vern av Verdalselva og dernest muligheten for å oppheve vernet.

Forslaget har iøynefallende svakheter og en påfallende ensidig tilnærming. Som et minimum skulle man forvente at viktige verdier og positive sider ved å ha et vernet, intakt og levende vassdrag i kommunen også ble utredet, men nei. Flertallet i kommunestyret i Verdal ser ikke ut til å ville ta inn over seg verdiene naturen gir oss.

LES OGSÅ: Særskatt på norsk laks vil skade både Trøndelag og Norge

Vassdragsvern i revers. Det var en grunn til at vi fikk en samlet plan for varig vern av noen av vassdragene våre. Stortinget innså til slutt at det til enhver tid var flertall for utbygging av enkeltvassdrag, og at konsesjonsbehandling av ett og ett vassdrag i siste ende ville få konsekvenser som ingen ønsket, noe måtte vi faktisk ta vare på. Derfor ville man sikre at vi i det minste fikk vernet et utvalg av norsk vassdragsnatur, i ulike deler av landet, selv om stadig nye vassdrag ubønnhørlig ble ofret for utbygging. Er det dette Verdal vil sette i revers? Skal Verdal gå i bresjen for at landets kommuner nå skal kunne avvikle sine verna vassdrag, ett for ett?

Verdalselva var ett av vassdragene som ble grundig utredet, og utpekt som et viktig bidrag til å sikre et representativt utvalg av elvene våre fra utbygging. Det var bare utbyggerinteressene som til slutt fortsatte å motarbeide forslaget. Det er få saker som har engasjert lokalsamfunn så mye som utbyggingsplaner for vassdrag. Slik også med Verdalsvassdraget, men en bredt sammensatt vernegruppe klarte å få et flertall i kommunestyret til å gå inn for varig vern.

LES OGSÅ: Næringen trenger ikke flere lakselobbyister

Uholdbare argumenter. Det har vært gjort noen forsøk også på Stortinget for å svekke vassdragsvernet, i hovedsak begrunnet med sikring mot flom. Men hovedkonklusjonen er fortsatt at vassdragsvernet står fast, og at verneplanene fortsatt er et fundament som ikke må røres. Det er vanskelig å se at det som er kommet fram av argumenter for å oppheve vernet av Verdalsvassdraget skulle tilsi omkamp. Om det lykkes, kan det i neste omgang undergrave et skjørt nasjonalt byggverk som står og faller på at helheten ivaretas.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå