Debatt:

Hva mener egentlig Trønsdal om Vistamar?

Hva mener Trønsdal? Er det slik at det er enda færre som skal få et tilbud for behandling i Spania? Eller skal det gis et tilbud til enda flere som har behov for behandling i varmere strøk? Spør de ansatte ved Vistamar.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Svar til Sissel Trønsdal. I et debattinnlegg i Adresseavisen onsdag 22. januar skriver Sissel Trønsdal: «Trondheim kommunes hovedmålsetting er at innbyggerne skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker og så lenge det er faglig forsvarlig. Da er det også nødvendig med god bistand fra kommunens tjenesteapparat, tjenester som er både helsefremmende og forebyggende, og som gir gode forutsetninger for å kunne mestre hverdagen i eget hjem».

LES MER: Brøske (H) om avviklingen av helsetilbudet: Ansvaret for Vistamar-skandalen ligger hos Ap

Mener Sissel Trønsdal at Vistamar ikke er et godt helsefremmende og forebyggende tilbud som gir gode forutsetninger for å kunne mestre hverdagen hjemme? Det er utrolig mange brukere og pårørende som mener at opphold på Vistamar har ført til at de har kunnet bo lengre hjemme.

Videre skriver Trønsdal: «Olavsgården Mestringshus åpner i løpet av våren, og blir et tilbud om dagrehabilitering. Olavsgården vil imøtekomme mange av behovene til de som har hatt opphold på Vistamar».

Hvordan vet Trønsdal at de behov brukerne har på Vistamar vil bli ivaretatt på Olavsgården? Hvor har hun denne faglige antagelsen fra? Vistamar er et døgntilbud med aktiviteter både dag/kveld og helg.

LES MER: Rådmannen mener kommunen ikke trenger helsesenter i Spania

Over 60 prosent av våre brukere bor alene og 87,3 prosent av dem som bor alene, rapporterer at oppholdet har hatt stort utbytte eller svært stort utbytte i forhold til deres mentale helse. Vi vet at flere av våre brukere er vant til å gjøre stort sett alle hverdagslige aktiviteter på egen hånd. På Vistamar blir alle inkludert i et sosialt fellesskap, noe vi mener kan være med på å bedre selvbildet og utvikle personens sosiale kompetanse.

Vi har som målsetting å forebygge funksjonssvikt ved å kunne gi både økt mestring og økt livskvalitet til de som er på helsefremmende opphold ved Vistamar. Vi som jobber på Vistamar vet at det er veldig mange gode helsetilbud i Trondheim kommune, men vi lurer på hvorfor Nidarvoll blir brukt som eksempel på døgnrehabilitering som et alternativ til Vistamar? Nidarvoll skal åpne om tre – 3 – år. Det er ikke et tilbud til dagens brukere av Vistamar.

I siste avsnitt skriver Trønsdal: «For de midlene som til nå har vært brukt på et forholdsvis lite antall av kommunens innbyggere i Spania vil et langt større antall personer få et like godt tilbud beliggende i Trondheim».

DEBATT: Ansatte og direktør reagerer på manglende debatt: Hvorfor er politikerne så stille om Vistamar?

På hvilket grunnlag kan dere si at tilbudet i Trondheim blir like godt som tilbudet er på Vistamar? Er det regnet på hvor mye midler det er å spare på å legge ned Vistamar? Er dere klar over hva det vil koste om det ikke finnes en plan for videre drift eller salg av Vistamar?

Det skrives også at det har vært brukt midler på et forholdsvis lite antall innbyggere i kommune. At det i perioder var få som benyttet seg av tilbudet hadde sammenheng med prisendringen som kom 1. januar 2018. Prisen var da så høy at det var flere som måtte trekke søknadene sine. Etter at prisene ble redusert 1. mai 2019 har vi hatt stort sett fullt belegg på Vistamar.

Men i siste avsnitt blir det også nevnt: «Det er selvsagt en klimatisk forskjell på Spania og Trondheim. Derfor vil vi ikke lukke døra helt for behandling i Spania heller. I noen tilfeller vil kommunen kunne benytte seg av andre institusjoner – enten ved leie eller kjøp av enkeltplasser».

Hva mener Trønsdal? Er det slik at det er enda færre som skal få et tilbud for behandling i Spania? Eller skal det gis et tilbud til enda flere som har behov for behandling i varmere strøk?

Hvordan kan politikerne forsvare å legge ned et velfungerende tilbud og samtidig si at dere tenker å kjøpe behandlingsplasser på andre institusjoner? Hvordan skal dette finansieres?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå