Debatt:

Miljøvernmyndighetene regulerer bort et tusenårig sjølaksefiske

Når vi ser både «konger», ministere og fiskeforvalter står i elva med vadebukse. Kan da sjølaksfiskerne forvente en rettferdig forvaltning av norsk villaks?

Kan da sjølaksfiskerne forvente en rettferdig forvaltning av norsk villaks? Jeg tror ikke det, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Trondheimsfjorden, Norges rikeste laksefjord er i ferd med å miste noe av den mest særegne norske høstingskulturen, kilenotfiske etter norsk villaks. Et tusenårig historisk sett verdigfullt sjølaksefiske blir avviklet om kort tid, selv om laksebestandene i de fleste elver i Midt-Norge er regnet som tilfredsstillende og gode.

LES OGSÅ: Kan villaks- og oppdrettsnæring leve side om side?

Går vi noen tiår tilbake i tid høstet sjølaksfiskerne ca. 80 prosent av høstbart overskudd av villaks som kom tilbake fra havet etter å ha vært på havbeite i ett, to eller tre år. Ca. 85 prosent av alle laksenøter langs kysten henger i dag i nøstet på grunn av enten fredning i sjølaksefisket, eller en fiskesesong som varer noen dager helt i slutten av lakseinnsiget til kysten. Legger vi til grunn fisketid i «høysesong» som beskrevet i kapittel nedenfor, er også fisketiden for sjølaksfiskerne regulert bort med ca. 80 prosent.

Vi, det vil si organisasjonen for sjølaksfiskerne her i tidligere Sør-Trøndelag, har sendt inn et forslag til ny forvaltningsmodell for sjølaksefisket i «vårt» forvaltningsområde. Da vi hadde møte med Miljødirektoratet i 2017 i Trondheim ble dette forslaget beskrevet som «godt og gjennomtenkt».

LES OGSÅ: Hanne og Ida driver en eksklusiv virksomhet

Under årsmøtet til Norske Sjølaksfiskere i 2019 fikk vi bekreftet fra Miljødirektoratet at de har gått inn for vårt forslag til ny forvaltningsmodell i dette fjordsystemet. «Trondheimsfjord-prosjektet» som vi har valgt å kalle det, er omsøkt for en femårsperiode, fra og med 2021. Hovedbudskapet her er at føre var-prinsippet er godt ivaretatt, og at høstbart overskudd av den fantastiske villaksen skal ha en rettferdig fordeling mellom sjø og elv. Det er lagt stor vekt på innrapportering av fangster, noe som vi ser på som svært viktig, skal de som styrer forvaltningen ha sikre verktøy for å gjøre riktige valg underveis.

Mange kystbønder i blant annet i Trondheimsfjorden, som har eierskap i gode laksevarp på sine eiendommer, blir her frarøvet disse store verdiene som kan være en viktig inntektskilde til deres gårdsbruk i mange hundre år. Kan det da være rettferdig å stenge ut denne fiskeretten til fordel for andre interessegrupper.

LES KRONIKKEN: Sjølaksefiskerne fratatt dem hevdvunne rettigheter til å utøve sin næring.

Vi er noen fiskere som selger laks til et røkeri her på Fosen. Denne laksen selges rundt omkring på martna og på Trondheim torg til en kilopris på nærmere 700 kroner. Sjølaksfiskerne har ikke vært særlig flink på markedsføring tidligere, men det har skjedd positive ting. Med en satsing på markedsføring av villaks som et godt og spennende produkt er potensialet for gode inntekter enormt.

I disse dager er det blitt sendt ut en veileder fra Klima- og Miljøverndepartementet ut til Miljødirektoratet, der de har fått instruks til å regulere enda hardere i sjølaksefisket enn ved siste reguleringsperiode. Hovedmengden av laks som kommer inn til Norskekysten er i perioden 10. mai til ca. 15. juli. Etter den tid er normalen at det avtar betraktelig. Sjølaksefisket i Trondheimsfjorden starter den 8. juli i inneværende periode. Utenfor fjorden starter fisket enda én uke senere.

Som hovedregel heter det at byrdefordelingen mellom sjø og elv står likt når det gjelder å bli regulert i forhold til et svakt lakseinnsig i én sesong. Spørsmålet vårt til de som sitter i posisjoner, har og har hatt påvirkningsmulighet i forvaltningen. Tror dere at de har noe som helst forhold til sjølaksefisket, eller er de interessert i alle former for elvefiske? Når vi ser både «konger», ministere og fiskeforvalter står i elva med vadebukse. Kan da sjølaksfiskerne forvente en rettferdig forvaltning av norsk villaks? Jeg tror ikke det.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Sjølaksfiske betyr mye for bønder langs kysten. 

Sjølaksfiske betyr mye for bønder langs kysten. 

På forsiden nå