Debatt:

De typiske eiere av elbiler er barnefamilier

At bare de rikeste har råd til elbil, er misvisende, skriver debattanten.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Anders Skonhofts debattinnlegg på adressa,no 28. januar kan ikke stå uimotsagt. Skonhofts bruk av denne statistikken er misvisende. Jeg kan forstå at dette kan misforstås ettersom SSBs egen vinkling i artikkelen forleder leseren til å tro at den viser et mål mellom fattig og rik.

Imidlertid viser statistikken differanser i husholdningers akkumulerte inntekter, uten å opplyse antall personer med inntekt pr. husholdning. SSBs redegjør i en annen statistikk at husholdningene med lavest inntekt består av enslige. Mens de husholdningene med høyest inntekt består, noe forenklet, av familier med tenåringsbarn. Det gir noen helt andre utslag.

LES OGSÅ: Frp-Bjørnstad vil løse bom-krisa med moms på elbil

De såkalte fattige, det vil si de enslige, har inntekt etter skatt på omtrent 300 000 kroner, mens de husholdningene med 3-4 personer også har inntekter etter skatt på ca. 300 000-350 000 kroner pr. person. En tredel av norske husholdninger har ikke bil, og det gjelder i første rekke husholdninger med enslige.

I samme artikkel fra SSB kan man også lese at det er flest barnefamilier som kjøper ny elbil. Da er det mer sannsynlig at ulike transportbehov gir utslag for hvem som eier elbil – ikke enkeltpersoners inntekter. Poenget med fordelene er at vanlige borgere skal kunne prioritere elbil foran fossilbil, og norsk elbilpolitikk virker etter hensikten.'

LES OGSÅ: Om noen få år skal alle bilister i Norge bli elbilister

Alle som daglig må benytte bil, kan prioritere elbil, da er det ikke urettferdig. SSB avslutter sin artikkel med følgende: «Sjølv om det hittil er dei rikaste hushalda som har kjøpt elbil, kan større volum redusera prisane, slik at det blir mogleg for fleire å kjøpa elbilar. Etter kvart kan såleis også fattigare hushald få glede av låge avgifter på elbilar. Nye elbilar vil etter nokre år bli bruktbilar. Den teknologiske utviklinga og låge avgifter gjer at stadig fleire elbilar vil koma inn på bruktbilmarknaden. Dersom brukte og rimelege elbilar blir tilgjengelege, er avgiftsfritaka indirekte også eit gode for hushald utan høg inntekt.».

LES OGSÅ: Hvis ikke elbilene skal betale bompenger, må kommunen ta regningen

Skonhoft, dersom du lar deg erge over elbilfordeler, er det bare å prioritere miljøvennlig ved å kjøpe deg egen elbil, og vipps så er all ergrelse borte.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå