Debatt

Kalvskinnet skole bør gjenåpnes

Fremskrittspartiet ser det som en forutsetning for å øke antall familier som bosetter seg i Midtbyen og nærliggende områder.

I bystyremøtet 6. februar vil Frp foreslå at Kalvskinnet gjenåpnes som egen skole, og ber kommunedirektøren legge frem en sak som viser hvor raskt dette kan realiseres, skriver debattanten.  Foto: Ivar Mølsknes

Saken oppdateres.

Fremskrittspartiet er opptatt av at enda flere enn i dag skal bo og leve i Midtbyen. Da må kommunen legge til rette for at innbyggerne har de tjenestene man kan forvente av en attraktiv og levende bydel for alle aldersgrupper.

For mange barnefamilier er skole blant disse tjenestene, og derfor tok vi under valgkampen i 2019 til orde for at Kalvskinnet skole må gjenåpnes. Ila og Kalvskinnet skoler ble i desember 2009 slått sammen til en skole, siden mange elever ved gamle Kalvskinnet skolekrets søkte seg til Singsaker skole, og grunnlaget for fortsatt skoledrift falt bort. Det har ikke vært kommunal grunnskoledrift i skoleanlegget etter dette.

Saken har vært tatt opp igjen og drøftet flere ganger, men har hver gang blitt lagt bort fordi elevgrunnlaget har vært lavt. Elevgrunnlaget er kartlagt ved at kommunedirektøren har kontaktet elevers foresatte, vedrørende interesse for start ved Kalvskinnet skole ved en aktuell gjenåpning. Da dette ble gjort i 2017 var det totalt 25 skolestartere i skolekretsen. Av de 13 som svarte var det kun fire som foretrakk Kalvskinnet. Det er imidlertid ikke vanskelig å tenke seg at svarene vil være påvirket av om det faktisk eksisterer en skole, eller om det vurderes å åpne en skole. Om det allerede eksisterer en skole så er det også naturlig at flere vil etablere seg i skolekretsen.

De senere årene har det vært økt fokus på å få flere til å bosette seg i Midtbyen og i sentrumsnære områder, noe som også har ligget til grunn for etablering av flere boliger i disse områdene. Dette er en ønsket utvikling som på sikt er positivt for både bomiljø, handel og byliv i sentrum, og som derfor bør fortsette. Med et skoletilbud for småbarnsfamilier vil man kunne legge grunnlaget for videre utvikling av flere beboere i sentrum, også barnefamilier. Nå er det etter vår oppfatning på tide å se på spørsmålet om Kalvskinnet skole med nye øyne. Fremskrittspartiet ser det som en forutsetning for å øke antall familier som bosetter seg i Midtbyen og nærliggende områder, at vi også tilrettelegger for at barna kan få sin skolegang i nærhet til hjemmet.

I bystyremøtet 6. februar vil vi derfor foreslå at Kalvskinnet gjenåpnes som egen skole, og ber kommunedirektøren legge frem en sak som viser hvor raskt dette kan realiseres. Tiden er inne for å legge til rette for at flere barnefamilier velger å bosette seg i Midtbyen. Dersom vi skal fortsette å avslå gjenåpning av Kalvskinnet begrunnet i lave elevtall risikerer vi å gå oss fast i en evig runddans, som slettes ikke bidrar til flere barnefamilier i Midtbyen.


Elin Marie Andreassen 
        
            (Foto: Morten Antonsen)

Elin Marie Andreassen  Foto: Morten Antonsen

På forsiden nå