Debatt:

Norsk kraft - litt ditt og litt mitt

Kraftkommuner i distriktet kan miste rundt tre milliarder kroner i året i inntekter fra vannkraften dersom ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift avvikles.

Et utvalg vil at vannkraftinntektene skal gå til staten, og at politikerne på stortinget skal fordele pengene mellom kommunene og staten. Det mener innleggsforfatteren at kommunene vil tape på. Her NTEs kraftverk i Nedre Fiskumfoss.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Saken oppdateres.

Helt fra de første kraftutbyggingene på begynnelsen av 1900-tallet har det vært enighet om at de kommuner som avstår verdifulle naturressurser, skal beholde en del av den verdiskapningen som finner sted i kommunen.

LES OGSÅ: Kraftkommuner må få betalt for ulempen

Distriktskommuner i Trøndelag har stilt sine naturressurser til disposisjon slik at vassdrag kan bygges ut og vannkraftverk etableres. Inngrep som er gjort i natur og miljø, er som regel evigvarende, slik som neddemming av store arealer, tørrlegging av elver, reduserte fiskemuligheter og utrasing av elveleier. Det er nedsatt et utvalg som anbefaler å avvikle ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift. De vil at vannkraftinntektene skal gå til staten, og at politikerne på stortinget skal fordele pengene mellom kommunene og staten. Dette kan føre til at distriktskommuner mister rundt 3 milliarder kroner i året i inntekter fra vannkraften som de hadde etter gamle ordningen.

Ikke nok med det: Kraftprodusentene har søkt staten om konsesjon til å legge kraftkabel mellom Skottland og Norge, de ønsker å eksportere norsk kraft ut av Norge. Det blir norske familier og norsk industri som vil sitte igjen med regningen med en dyrere strøm. Industrien vil beholde kraften hjemme. At de vil få verre rammebetingelser dersom dette skjer, skjønnere alle følgene av.

LES OGSÅ: Kraftkommuner kan miste 3 milliarder i direkteinntekter

Skal det være slik at det bare er bare staten og energibransjen som kommer godt ut av dette? Var det ikke slik at konsesjonen som ble gitt energiselskapene først og fremst skal være samfunnsnyttig i Norge, og at derfor ble de gitt tilliten å forvalte store nasjonale resurser?

Det frie kraftmarkedet fungerer ikke når strømprisen går til himmels og samfunnsinteressene blir skadelidende. Det skal ikke være lov å eksportere kraft når det er for lav fyllingsgrad i vannmagasinene. E-verkene sparer på vannet til de får best betalt, det skjønner alle.

LES OGSÅ: Kommune-nei til mer vindkraft i Midt-Norge

Dersom kommunene mister vannkraftinntektene kan det føre til kutt i tjenestene til innbyggerne i distriktene, investeringsomfanget må reduseres og de ansatte vil merke en betydelig reduksjon i budsjettrammene. Småbarnsfamilier, pensjonister og folk flest vil lide av grådigheten. Her må alle vise magemål og ta det samfunnsansvaret og tilliten folket har vist dere.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå