Debatt:

Dette må til for å skaffe sykepleiere i distriktet

Som nestleder i Norsk Sykepleierforbund i Sør-Trøndelag har jeg fått vite at flere kommuner i Trøndelag har kuttet i budsjettet i helse og omsorg for å saldere kommunebudsjettet.

Kommunene må bare ta inn over seg at sykepleiermangelen tilsier at en må skille seg ut for sykepleiere når de lyser ut stillinger, skriver Kenneth Sandmo Grip , nestleder i Norsk Sykepleierforbund Sør-Trøndelag.  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

I Adressa 27. januar kunne vi på side 10 lese en liten notis, som egentlig burde ryddet forsiden: Melhus kommune utlyste en sykepleierstilling ved Hølonda helse- og omsorgssenter medio desember 2019. Ingen har søkt den utlyste stillingen. Denne historien handler om et problem som er landsomfattende, om ikke også globalt, nemlig sykepleiermangelen.

Enhetsleder Vigdis Byre sier at de har slitt med å rekruttere sykepleiere de to-tre siste årene. Verst er det til stillinger i distriktet. Dette er helt i tråd med svarene i KS arbeidsgivermonitor 2019. Der sier tre av fire kommuner at sykepleiere er den gruppen det er vanskeligst å rekruttere. Enhetslederen viser også til andre tariffområders lønn og sier det er en utfordring.

LES OGSÅ: - Jeg tror enkelte blir skremt bort fra sykepleieryrket

Som et tiltak mot rekrutteringssvikten har kommunene Midtre Gauldal, Melhus og Skaun startet et samarbeid om rekruttering leser vi videre. Samarbeid er bra. Da kan man profesjonalisere rekrutteringsprosessen og mye godt kan komme ut av det. Men samarbeid i seg selv løser neppe sykepleiermangelen vi står overfor eller hele utfordringen med rekruttering.

Byre peker jo selv på noe så enkelt som lønn, når hun svarer på hva som er utfordrende. Og det er jo gjerne slik at hvis man tjener mye bedre på å pendle fra Hølonda og inn til Trondheim eller til andre kommuner, så må lokal arbeidsgiver ta konsekvensen av det. Eller de må reklamere med noe annet rekrutterende. Jeg forutsetter at kommuneledere på alle nivå jevnlig setter seg inn i hva sykepleiere og sykepleierstudenter sier skal til for å få dem til å søke jobb. Svaret bør derfor være kjent: Lønn, gode fagmiljøer, mulighet til faglig utvikling og etter- og videreutdanning, gode arbeidsforhold med nok folk på jobb og godt arbeidsmiljø.

LES OGSÅ: Rekordmange søkere totalt i landet, men færre vil til Trøndelag

NSF vet også at gode praksisplasser for sykepleierstudenter virker rekrutterende. Vi vet også at det kan være flere faglige utfordringer i distriktskommunene da det er lenger til annen helsehjelp i disse kommunene. Det skulle tilsi at distriktskommunene burde være populære praksissteder for sykepleierstudenter. Vår erfaring er likevel at det er kommunene like ved studiestedet som rangeres som mest populære. Hvorfor er det slik? Antakelig fordi studenter leier husrom, jobber og har nettverket sitt rundt studiestedet.

Mitt tips til distriktskommuner vil være å strekke seg for å være attraktive praksisplasser. Tilby studentene bolig så de slipper dobbel utgift i åtte uker. Støtt dem slik at reiseutgiften mellom studiested og praksissted ikke gjør for dypt innhogg i en slunken studentøkonomi, gi dem gjerne rabatter til andre tilbud i nærmiljøet i løpet av praksisperioden. Dette kan gi utgifter der og da, men kan virkelig være en god investering i tilgang på fagfolk når studentene skal søke sin første jobb. Her kan kommunene med relativt lave utgifter framstå som en virkelig god arbeidsgiver som vet å sette pris på den kompetansen som er vanskeligst å rekruttere.

LES OGSÅ: Kjersti (24) fikk mentor da hun startet som sykepleier

Som nestleder i Norsk Sykepleierforbund i Sør-Trøndelag har jeg fått vite at flere kommuner i Trøndelag har kuttet i budsjettet i helse og omsorg for å saldere kommunebudsjettet. Dette har selvsagt også andre sykepleiere fått med seg. Denne informasjonen, i tillegg til erfaringen med at de fleste arbeidsgivere legger seg på det laveste lønnsnivået de har mulighet til uten å bryte tariffavtalene, tilsier at det er lett å forstå at det er knalltøft å jobbe i kommunehelsetjenesten som sykepleier. Dette er selvsagt noe sykepleiere reflekterer over før de vurderer å sende en søknad.

Søkerne vet at det er få andre sykepleiere i kommunene og dermed lite fagmiljø. De skjønner at for å smøre sykepleierkompetansen best mulig utover så blir turnuser utfordrende å gå. De kan regne seg fram til at de ofte står alene om det sykepleierfaglige ansvaret for skrøpelige, multisyke eldre. Alt dette til relativt lav lønn sett i sammenheng med ansvaret de har. Da må også kommuneledere rundt omkring forstå at det sitter langt inne å sende en søknad.

LES OGSÅ: Millionbeløp for å unngå sykepleierkrise i ferien

Men det er mulig å endre dette. Kommunene må bare ta inn over seg at sykepleiermangelen tilsier at en må skille seg ut for sykepleiere når de lyser ut stillinger. Og så må de vise at de satser på sykepleierkompetanse ved å tilby solide fagmiljøer og mulighet for kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning. Man må rett og slett legge litt innsats i å vise at man faktisk mener noe med det når en skal rekruttere.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå