Debatt:

Nav svarer kvinne som søker uføretrygd: Vi tviler ikke på at hun er syk

Nav svarer etter kritikk fra Tove Lesund, som føler seg mistrodd av Nav etter at hun søkte uføretrygd.  Foto: Ole Martin Wold

Saken oppdateres.

Nav Arbeid og ytelser Trondheim beklager at Tove Lesund opplever å bli mistrodd av Nav. Vi tviler ikke på at hun er syk og at helseplagene påvirker hennes muligheter til å være i jobb. Vi tviler heller ikke på at hun har deltatt på tiltak. Da vi likevel avslo søknaden om uføretrygd, var det fordi vi mener arbeidsevnen ikke er kartlagt i tilstrekkelig grad.


Saken er ikke ferdig behandlet, men håndteres nå av Nav Klageinstans, som skal prøve alle sider av saken på et selvstendig grunnlag.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå