Debatt:

Ta forvalteransvar, naturvernminister Rotevatn! 

Innleggsforfatteren reagerer på at klima- og naturvernminister Sveinung Rotevatn ikke tar hensyn til artsmangfoldet når regjeringen aksepterer vindkraftutbygging i Flatanger (bildet) og andre steder i Trøndelag.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

For kort tid siden stod en ny regjeringen på Slottsplassen, og mange i likhet med meg er stolte over en ny sentrum-høyre regjering. Med nye, dyktige ministere klare til å gjøre Norge til et enda bedre sted, klare for å ruste Norge for fremtiden.

LES OGSÅ: Å hevde at vi er kyniske og frekke gagner ikke debatten.

Verden trenger mer grønn energi, og mange ønsker at Norge skal være Europas grønne batteri, på bekostning av norsk natur. Det er ingen tvil om at klima- og miljøutfordringene må sees i sammenheng, men mange politikere sier ukritisk ja til vindkraft, vel vitende om konsekvensene. Venstres klima- og naturvernminister Sveinung Rotevatn er nok en av dem.

FN sidestiller truslene mot miljøet og klimakrisen, WWF kaller tap av natur- og artsmangfold for en underkommunisert krise, Naturvernforbundet anbefaler å forby all vindkraft på land, likevel lovpriser politikerne vindkraft. Miljøet trues av klimaendringer og fremmede arter, men den største trusselen er menneskeskapte arealforandringer. Dette truer 25 ganger flere arter enn klimaendringene.

LES OGSÅ: Vindkraftkonsulent med panikk?

Alle arter er en del av økosystem, hvor artene er helt avhengige av hverandre. Nedgang i populasjon av én art kan være nok til å svekke hele økosystemer. Færre individer gir mindre genetisk og biologisk mangfold, noe som gjør økosystemene mindre robuste for ytre påkjenninger.

Under ti prosent av Norges areal er villmarkspregede områder. Den planlagte utbyggingen av vindkraft på Fosenhalvøya vil ødelegge like mye inngrepsfri natur, som ble ødelagt i hele Trøndelag fra 2003-2008. Norges natur er særegen, og kalles Europas siste villmark. Denne naturen må beskyttes.

LES OGSÅ: Derfor vil Trønderenergi bygge vindkraft

Vindturbiner har også en direkte effekt på dyrelivet. Flere rødlistede arter blir drept i kontakt med rotorblader. I Flatanger kommune ble det brukt millioner på å legge kraftlinjer i bakken for å redde hubroen. I samme område bygges det ut vindturbiner. Dette viser total mangel på forståelse for helhetlig vern av naturen. Menneskelig naturinngrep har de siste 30 årene redusert Europas fuglebestand med 421 millioner individer.

Selv om utrydding av arter og kollaps av økosystemer kan bli en konsekvens av vindturbiner på land, går Rotevatn helt inn for vindkraft. KrFU mener at vi skal gi jorden videre i minst like god stand, som da vi fikk den, og da kan ikke tap av naturmangfold rettferdiggjøres på noen måte. Regjeringen og Rotevatn burde lytte oppmerksomt når klimarapportens forfattere sier at trusselen mot naturen også er en av vår tids viktigste utfordringer, og når befolkningen i Trøndelag sier at nok er nok.

Vindturbiner kan også være klimafiendtlig. Andmyran vindpark skal bygges på Norges største torvmyr. Ingenting binder CO2 bedre enn myr. ti prosent av Norges CO2-utslipp kommer idag fra menneskelige inngrep i myrområder. Derfor blir det å bygge vindturbiner i en verdifull torvmyr, som å brenne regnskog.

Det er skremmende at Rotevatn, som minister for naturvern, også støtter den største trusselen mot artsmangfold i Norge, brutale inngrep i sårbar natur. Han tar kanskje klimautfordringen på alvor, men han bør ta hele ministertittelen sin seriøst, og høre på forskerne ved å gjøre en innsats for miljøet og handle før det er for sent. Regjeringen har nå muligheten til å ta forvalteransvar og sette miljøvern på agendaen igjen. Vær så snill gjør det!

Mer vindkraft-debatt i Adresseavisen:

William Matteus Fonn, (14 år)
leder i Namsos KrFU 

William Matteus Fonn, (14 år) leder i Namsos KrFU 

På forsiden nå