Debatt:

Tåkelegger om arbeidsforholdene innen helse og velferd

Garåsen ber om konkrete råd. Ja, det er enkelt: Opprett flere stillinger, skriver Torstein Vik i dette innlegget.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

I sitt tilsvar om arbeidsforholdene innen helse og velferd i Trondheim kommune (19. februar), tåkelegger Helge Garåsen problemstillingen ved å presentere irrelevante «fakta». Den kritiske sykepleierens hovedpoeng var (18. februar): «Arbeidshverdagen på sykehjem i Trondheim kommune bar i stor grad preg av for lite fagdekning, underbemanning, ekstremt stort arbeidspress og altfor mange arbeidsoppgaver i forhold til antall ansatte. I tillegg følte man på konstant dårlig samvittighet ovenfor pasientene.»

Garåsen svarer med å beskrive at andelen ansatte med fagutdanning i denne sektoren i Trondheim kommune er høyere enn landsgjennomsnittet. Er dette relevant for kritikken om at det er for få hender? Hjelper det at en større andel av disse hendene tilhører personer med fagutdanning, hvis det er færre av dem? Joda, fagutdannede jobber nok mer effektivt, men var det ikke også snakk om arbeidspress? I tillegg skriver Garåsen at man har opprettet en ny stilling for sykepleier med ansvar for rekruttering. Hvordan dette skal avhjelpe vanskene, er et skikkelig mysterium.

LES OGSÅ: Når er nok egentlig nok fra helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen?

Sykepleieren påpekte i sitt innlegg at ansatte har for mange oppgaver. Svaret fra Garåsen tyder på at noen vil få enda flere oppgaver – han vil utdanne 120 ansatte til mentorer. Eller er dette nye stillinger (hender) som skal tilføres enhetene?

Garåsen trekker frem resultatene av en brukerundersøkelse kommunen har gjennomført. Imidlertid er bare et fåtall av de 32 spørsmålene relevante i forhold til sykepleierens kritikk. Eksempler på flertallet av spørsmålene er om brukerne synes maten er appetittvekkende (23), om personalet er høflige (5) og respektfulle (6), om brukeren får legehjelp når det trenges (12) eller får hjelp til å bestille time hos tannlege (20) eller fotterapeut (19), og om de fikk nødvendig informasjon ved innkomst (1).

LES OGSÅ: - Situasjonen ved sykehjemmet var kaotisk

Flere spørsmål handler om holdningene til de ansatte. Holdningene beskrives av et solid flertall av brukerne som gode! Det er selvsagt også viktig å vite at 95 prosent av brukerne får hjelp til å bestille tannlegetime (spørsmål 20), og at 98 prosent får nok mat (22), men er disse resultatene relevante for denne debatten? Etter å ha svart på 31 spørsmål hvorav de fleste er slike vi i dagens Norge vil forvente positive svar på, er det ikke så rart at mange på spørsmål 32 svarer at de «samlet sett» er «godt fornøyd med tilbudet de får» (snittskåre 5.2).

At nesten én av fem brukere svarte at de ikke får anledning til å komme ut i frisk luft minimum én gang per uke (spørsmål 25), eller til å gjennomføre tilpasset fysisk aktivitet (26), forsvinner da lett i blindsonen for oss alle gjennom Garåsens filter. Faktisk er andelene som ikke kommer ut i frisk luft, eller får tilpasset fysisk aktivitet, reelt sett høyere ettersom én tredel av brukerne ikke svarte på disse spørsmålene! Er det ikke nettopp disse spørsmålene som er relevante for problemstillingen?

LES OGSÅ: Kritikken fra Helsetilsynet rammer hardt

Det er nok hender til å servere mat, til å hjelpe til med å bestille tannlegetime m.m, men der stopper det! Brukerundersøkelsen som Garåsen bruker til å kaste blår i øynene på befolkningen generelt og på politikerne spesielt, er derfor verdiløs som forsvar mot kritikken fra sykepleieren. Tvert imot underbygger svarene på de få relevante spørsmålene kritikken.

Til slutt påberoper Garåsen seg at man har «diskusjonsmøter» med tillitsvalgte og tett dialog med andre kommunale enheter, «som kan sette inn støttetiltak ved enheter som har ulike utfordringer». Denne setningen er like verdiløs som resultatene av brukerundersøkelsen. Ifølge innlegget fra sykepleieren, og det vi har hørt fra den involverte legen, var det i forkant av tragedien på Munkvoll kommet gjentatte varsler.

Garåsen ber om konkrete råd. Ja, det er enkelt: Opprett flere stillinger. Siden dette er både hans og politikernes mål, er det faktisk bare å sette i gang. Da må man være villig til å prioritere de svakeste. Og det er man vel ikke?

Red.anm.: Torstein Vik har skrevet flere innlegg i Adresseavisen som pårørende, der han kritiserer Trondheim kommune og Helge Garåsen for manglende satsing på Bo- og aktivitetstilbud for utviklingshemmede (Boa).

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå