Kronikk:

Røde tall i Trondheimsskolen: Nå kuttes det massivt i vikarbruken

Der Rita Ottervik uttaler at Trondheim har en storstilt satsing på skole, varsler rektorer at budsjettene gjør det stadig vanskeligere å løse oppgavene de er satt til.

De røde tallene i Trondheimsskolen kommer på et uheldig tidspunkt. Antallet elever med sakkyndig vurdering er økende. Mange unge sliter psykisk, og samtidig ser vi utfordringer med vold og trusler i skolene, skriver kronikkforfatteren.  Foto: privat

Saken oppdateres.

Klokken er 07.45 en mandag morgen. Inne hos avdelingslederen på skolen ringer telefonen. Det er en av kontaktlærerne på 5. trinn som ringer. Læreren ligger nede for telling med influensa, og klarer ikke å dra på jobb denne dagen. Tidligere har avdelingslederen ringt til vikarer når akutt sykefravær har oppstått. Slik er det ikke lengre. Skolens budsjett viser røde tall. Alternative sparetiltak er forsøkt, men nå er det kun innsparinger på vikarbruk som kan utgjøre en reell forskjell på budsjettet.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

LES OGSÅ: Lærer fortviler over tidstyver: Hjelpemidlene fra helvete

Inne hos 5. trinn er de to andre lærerne allerede klar over situasjonen når avdelingslederen banker på kontordøra. Den syke læreren har for lengst varslet. Lærerne er godt kjent med at skolens økonomi ikke tillater vikarer ved akutt sykefravær. Slik har det vært en stund. Lærerne må derfor omstrukturere den planlagte skoledagen. Lesekurset, oppfølgingssamtalene og den spesialpedagogiske undervisningen må vente. De to lærerne har ikke lengre ansvaret for 22 elever hver. De har nå ansvaret for alle de 68 tiåringene på trinnet.

LES OGSÅ: - Brukte fire timer på å legge inn 30 karakterer

Røde tall i Trondheims-skolen er ikke et nytt fenomen. Tall fra både 2018 og 2019 viser et overforbruk i sektoren. Året 2020 ser ikke ut til å bli noe annerledes. Tillitsvalgte varsler om sparetiltak, høyt sykefravær og et budsjett som ikke står i stil med kommunens uttalte ambisjoner. Der Rita Ottervik uttaler at Trondheim har en storstilt satsing på skole, varsler rektorer at budsjettene gjør det stadig vanskeligere å løse oppgavene de er satt til. Flere skoler i Trondheim går millioner i underskudd. Antallet kvalifiserte søkere til jobbene som rektorer og avdelingsledere er lavt. Kan den nåværende økonomiske situasjon være årsaken til at få ønsker å søke på disse jobbene? Overforbruket i skolene må løses før nye midler kan tilføres, sier kommunedirektør Morten Wolden. Det kan bli en utfordring når få vil jobbe under de nåværende rammene og presset det medfører.

På 5. trinn er det nå friminutt etter to timer med norsk. De to lærerne kan endelig ta seg en pustepause når alle elevene er påkledd og gått ut fra gangen. På 90 minutter har de to lærerne organisert, undervist, vurdert, og svart på spørsmål fra en elevgruppe på 68 elever. Grundig faglig oppfølging, tilpasset opplæring, relasjonsbygging og omsorg ble det ikke mye tid til. Lærerne samkjører de neste undervisningstimene i fem minutter, før de begge løper ut til inspeksjon med en brødskive i munnen.

LES OGSÅ: Over 35 000 foreldre i Trondheim har Meldeboka på telefonen - nå skal den kanskje byttes ut

Ved kommune- og fylkestingsvalget stilte en samlet fagbevegelse i Trondheim, 50 000 medlemmer, krav til de politiske partiene i form av Trondheimsmanifestet. Ett av disse kravene var ytterligere reduksjon av kontaktlærers undervisningstid, slik at de får tid til å følge opp hver enkelt elev. Alle partiene var enig i dette (Frp henviste kun til sitt partiprogram). Til tross for dette ser vi at kontaktlærers tid til oppfølging er under press. Ikke bare i form av økende antall arbeidsoppgaver, men også i form av et stramt skolebudsjett.

I friminuttet har det oppstått en krangel. En elev med behov for oppfølging har havnet i slåsskamp. En annen elev blør fra nesa. Slåsskjempen har løpt til skogs, og kan ikke sees. Åtte elever har vært vitne til situasjonen, og de ønsker alle å fortelle sin versjon av hva som har hendt. Lærerne deler seg. Den ene løper etter eleven som har slått, den andre ivaretar den skadde og vitnene til situasjonen. Skaden behandles, trøst gis, avtaler inngås, foreldre varsles og hendelsen ryddes opp i før skoleklokka ringer inn til en ny økt. Heller ikke nå blir det tid til spesialpedagogisk undervisning.

LES OGSÅ: Trønder-rampen fra Strinda videregående helt til topps

De røde tallene i Trondheimsskolen kommer på et uheldig tidspunkt. Antallet elever med sakkyndig vurdering er økende. Mange unge sliter psykisk, og samtidig ser vi utfordringer med vold og trusler i skolene. Dette er problematikk som er vanskelig å løse når lærere ikke har tid til å følge opp elevene. Medieoppslag den siste tiden viser også en økning i sykefraværet hos ansatte i skolen. Kutt i vikarbruk er rovdrift av lærere som forverrer en allerede uheldig situasjon.

På slutten av skoledagen takkes elevene av. To utslitte kontaktlærere står igjen i klasserommet. Elevene på 5. trinn har gjennomført to timer med matematikk, spist og deltatt i engelskundervisning. Lærerne kjenner på en utilfredshet. Følelsen av å ikke strekke til. De bestemmer seg derfor for å se på innholdet i noen av skrivebøkene til elevene. Her oppdager de at flere elever har fått med seg svært lite i løpet av skoledagen. Lærerne har vært for travle til å legge merke til det. For travle til å veilede underveis. Alt av tid har gått til å organisere undervisningen og fortløpende brannslukking. Elevene har nå dratt hjem, men lærerens arbeidsdag er langt i fra over.

Den amerikanske forfatteren og borgerrettighetsaktivisten, Frederick Douglass, sa en gang at det er enklere å bygge robuste barn enn å reparere ødelagte mennesker. La oss derfor først og fremst fokusere på å bygge et skolesystem hvor flest mulig kan lykkes. Et skolesystem hvor økonomien tillater læreren å utføre sitt samfunnsoppdrag.

Beskrivelsen av klassen i denne kronikken er satt sammen av flere historier som tillitsvalgte har fortalt om. Historien representerer et realistisk bilde av det som skjer i Trondheimsskolen i dag, ifølge kronikkforfatter.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå