Debatt:

Langs Ladestien og gjennom lystgårdlandskapet på Lade

Debattanten er Berit Høyem, en av eierne av Rognli (i rød ring). Hun reagerer på planene for utbygging på den såkalte gartneritomta, til venstre i bildet. Politikerne tar stilling til saken 25. februar.  Foto: Espen Bakken

Saken oppdateres.

En vandring i fortid, i nåtid, og med håp for framtida. På Lade finnes et turtilbud. Kilometer etter kilometer snor Ladestien seg rundt halvøya, følger sjøkanten, og gjennom små skogteiger byr den på variert vegetasjon og et rikt fugleliv. Her finner vi serveringssteder og krigsminner, lune viker og badestrender godt skjermet fra byens ståk.

LES OGSÅ: Riksantikvaren og kommunen settes på prøve på Lade

Ved Leangen kan en tur langs Ladestien fortsette i et grønt landskap, forbi de gamle lystgårdene langs Lade allé. Leangen gård er omkranset av en flott park. Her kan vi hvile mens vi nyter fuglekvitter og det vakre gårdsanlegget. Litt lenger vest får vi øye på Devle gård der den ligger på toppen av en terrassert park. På neste kolle dukker Ringve gård opp, tilbaketrukket midt i den botaniske hagen. En mindre kolle huser dragestilvillaen Rognli, med sin engelske landskapshage, godt synlig bak lav villabebyggelse. Langs alléen står de store bøketrærne. Takket være tidlig vern, er både bøketrær og Rognli bevart uten nærgående bebyggelse, godt synlig. Vi ender vår vandring med fri sikt mot Lade gård og Lade kirke. Ved Lade kirke snur vi oss og nyter synet av den sammenhengende grønne linjen som strekker seg forbi Lade gård og langt østover. Blikket følger alléen og den grønne vegetasjonen som framhever eller delvis skjuler de kulturhistoriske perlene vi nettopp har passert.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

På Lade møtes natur, kultur, lystgårder og mennesker i et landskap som er unikt og fullt på høyde med severdige områder vi gjerne beundrer lenger sør i Europa. Med dette i tankene kan vi oppleve stolthet og historisk sammenheng, skapt av de kulturinntrykk vi er så heldig å kunne omgi oss med, enn så lenge.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Politikerne må ikke la seg overstyre av grådige utbyggere

LES OGSÅ: Å planlegge byen med bind for øynene

For midt i dette området ligger tomter som frister utbyggere til fortetting. Tirsdag 25. februar behandles forslaget til ny detaljregulering av Østmarkveien 3 og 5. Forslaget fra utbygger innebærer en massiv, nærgående og høy bebyggelse. Vi håper og tror at kulturvernvedtaket denne gang får veie tyngre enn fortettingsvedtaket, slik at landskapet nord for Lade allé ikke brytes opp av høye, påtrengende nybygg som vil kaste tunge skygger over den historiske arven.

Skal vi endelig oppleve at kulturvernet seirer over ukritisk fortetting? Skal det åpne kulturlandskapet nord for Lade allé bli sikret?

Kommunedirektøren foreslår at planforslaget avvises. Nå er det opp til politikerne i bygningsrådet å ta det neste steget.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå