Debatt:

Bevegelseshemmede trenger transport fra bosted, ikke i et oppsamlingsheat

Frøydis Gaare i Pensjonistutvalget i Fagforbundet er ikke fornøyd med fylkeskommunens svar om TT-kort.  Foto: Kjell A.Olsen

Saken oppdateres.

Fylkesdirektør for samferdsel, Trøndelag fylkeskommune, Erlend Solem, svarer i Adressavisen 19. februar Magnhild (76) på hennes debattinnlegg om TT-kort. Pensjonistutvalget i Fagforbundet Trondheim er ikke imponert. Vi håper derfor at fylkespolitikerne, på vår henvendelse, gir svar mer i brukernes favør.

Hvis det kommer overraskende på Erlend Solem at antall brukere av ordningen har økt vesentlig, da må Solem være den eneste som ikke har fått med seg at antall eldre øker, med naturlig følge at det blir flere med behov. Solem synes også å være overrasket over at brukerne benytter seg av tildelt beløp.

LES OGSÅ: Magnhild 76: Dere kutter i tilbudet betyr det mindre sosialt samvær

Hvilken saksbehandling var det før ordningen ble vedtatt? Har fylkeskommunes administrasjon ikke greid å fortelle sine politikere at dette koster, og at utgiftene vil stige i takt med antall eldre og at budsjett må tilpasses dette, eller har politikerne sovet i timen?

Opplysningen om at budsjettet ikke reduseres imponerer ikke. I klartekst sier utsagnet: Det er blitt flere behovstrengende. Da er det ikke mer enn rett og rimelig enn at dere som allerede er i ordningen, må dele med dem som kommer til. Vi trodde at hensikten med ordningen var å gi bevegelseshemmede en hverdag mest mulig lik funksjonsfriske. Da trenges transport fra bosted, ikke i et oppsamlingsheat. Da er alternativet drosje.

LES MER: Om endringene i TT-kort-ordningen i Trøndelag (ekstern lenke)


Har Solem ikke skjønt at når en ønsker alternativ til buss, så er det fordi bevegelseshemmede ikke kommer seg dit. Solem bør i denne sammenheng få med seg at fylkeskommunen ved AtB, prioriterer rask fremkommelighet for bussene fremfor passasjerenes behov. Også ut fra nedlagte holdeplasser og lange avstander mellom holdeplassene. Sak om ulike problemer rullatoravhengige møter ved bruk av buss, har vi sendt AtBs styre til behandling.

Etter å ha lest Solems innlegg, så er vi ikke overrasket over at han er for behovsprøving. I praksis er dette å overkjøre legenes vurderinger og i gangsette et stort byråkrati. Et enkelt spørsmål: Skal den som ikke kan ta seg frem på grunn av skade i ett ben, få mindre tildelt beløp enn den som er skadet i begge?

Solem svarte forøvrig ikke på hvorfor det ikke ble orientert om nyordningen.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå