Debatt:

Jeg følte stor tilfredshet og glede over å møte et helsevesen i verdensklasse

Helsevesenet vårt mottar ofte kritikk og ytringer preget av misnøye, men hva ville vårt helsevesen vært hvis vi ikke hadde så dyktige enkeltmennesker, skriver Birger Andreas Myrstad.   Foto: Kjell A. Olsen

Saken oppdateres.

Bakken opp fra huset er verken lang eller bratt. Da jeg måtte stoppe opp hver gang vi skulle på tur, ble det nødvendig å ta grep. Møtet med min fastlege Kjersti Strømmen ved Lade legesenter ble starten på et spesielt forløp. Mange prøver ble tatt. Noen uker senere mottok jeg brev fra en hjertespesialist. Etter samtale med fastlegen fikk jeg beskjed om å møte på akuttmottaket ved St. Olav med en gang.

LES OGSÅ: Trening fjerner plakk i hjertets blodårer

Jeg satt ikke mange minuttene før jeg ble ropt opp og fikk legge meg ned på en seng. Et visst antall leger var innom og stilte en rekke spørsmål, som om jeg var med i TV-programmet «Hva feiler det deg?» Kort tid etter var beskjeden klar: «Du blir her hos oss». Til tross for at jeg forsto alvoret følte jeg meg godt ivaretatt, og denne trygghetstilstanden skulle fortsette. Nye prøver, undersøkelser og overvåkning fulgte uten konklusjon.

Dagen etter gjennomførte jeg en ergometertest under veiledning av doktor Erik Madssen. Testen ga utslag. Etter en tid fulgte koronar angiografi (røntgenundersøkelse) med mulighet for utblokking og stenting. Inngrepet ble foretatt av overlege Olav Magne Leiren med dyktige sykepleiere i teamet. Jeg ble grundig informert om hele prosessen. Samtalen under behandlingen gjorde meg rolig, og jeg kjente ingen smerte. En sonde ble ført inn ved håndleddet og gjennom blodåren frem til hjerteregionen. Jeg fulgte med på skjermen mens Leiren forklarte hva han gjorde. Interessant og lærerikt. Da jeg fikk beskjed om at en av hovedårene til hjertet var totalt tett ble mine antakelser bekreftet.

LES OGSÅ: Med hjerte for litt smerte

Blodåren ble blokket ut og «stentet». Seansen var over etter knappe timen. Deretter fulgte en gjennomgang og forklaring på hva som var gjort. Jeg følte stor tilfredshet og glede over å møte et helsevesen i verdensklasse. Slik fikk jeg en ikke ubetydelig tilbakebetaling av skattepenger inn på «livsløpskontoen». Det forsterker gleden over å være en del av et solid og godt velferdssystem. Noen dager etter utskriving opplevde jeg at bakken hjemme kunne forseres uten besvær.

Historien slutter ikke her. To måneder etter operasjonen ble min kone og jeg invitert til et hjertekurs. Deretter fulgte jeg et treningsopplegg i regi av St. Olav. To dager i uken med én times tøff intervalltrening basert på «Wisløffmetoden» ga raskt virkning. Fysioterapeutene Vibeke Løckra, Ingrid Grønset og Julie Midtgar møtte oss med et humør og en energi som inspirerte til full innsats. De obligatoriske 24 timene ga lyst til å fortsette treningen hjemme. Omtrent samtidig konstaterte doktor Marek Kaczan, etter en grundig ultralydundersøkelse, at hjertet mitt var friskmeldt.

LES OGSÅ: Wisløff fikk pris av kongen

Helsevesenet vårt mottar ofte kritikk og ytringer preget av misnøye. I mange sammenhenger er kritikken også berettiget. Ikke desto mindre et det viktig å trekke frem alt det positive, og nevne og verdsette suksessene. For hva ville vårt helsevesen vært hvis vi ikke hadde dyktige enkeltmennesker som hele tiden søker og strekker seg etter ny kunnskap? Jeg imponeres av sykepleiere og leger som tar initiativ og investerer tid og ressurser for å spesialisere seg innen sine fagområder. Likeledes kirurger innen hjertemedisin som bidrar til å sette St. Olavs hospital på verdenskartet.

Professor Ulrik Wisløff ved NTNU som, til tross for motkrefter og skepsis, tålmodig stod på og fikk internasjonalt gjennombrudd for sine teorier og sin praksis. Jeg er ikke alene om å erfare at dette fungerer. En velfortjent hyllest også til alle dere andre ved St. Olav og til fastlegen min, som bidrar til å holde hjulene i gang. Positive mennesker som gjennom høy kompetanse, faglig dyktighet, trygg væremåte samt smittende humør får oss pasienter til å slappe av.

LES OGSÅ: Testen kan gi deg svar på hvilken form du er i

Det er godt å vite at dere finnes når sykdom inntreffer. Samtidig er det også viktig at vi tar ansvar for egen helse, lytter til vår egen kropp og kontakter fastlegen når vi er usikre på om noe er galt. Det åpner muligheten for å oppleve det fantastiske «forunderingspakkeforløpet» som vårt helsevesen representerer.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå