Debatt:

Elbil-politikken sponser de rikeste!

Elbilen krever like stort beslag av areal som tradisjonelle biler, og tap av areal er en av vår tids største miljøproblemer, skriver innleggsforfatteren. 

Saken oppdateres.

«Elbilpolitikken stimulerer både kjøp og bruk av elbil. Det er den fjerdedelen i befolkninga som tener best, som får mest økonomisk glede av desse fordelane. Det er 15 gonger fleire elbilar per vaksen i dei rikaste hushald enn i hushald med låg inntekt», sakset rett fra SSBs egen analyse, 2019/24, av vårt regimes el-bilsatsing. Det er derfor merkelig at Didrik Tårnesvik gjennom et motinnlegg i Adresseavisen fredag 31. januar, som svar på A. Skonhofts innlegg 28. januar, forsøker å bortforklare dette.

Jeg går igjennom den samme analysen fra SSB og tallenes tale er ganske så klare; det er den rikeste delen av befolkningen som kjøper elbil og har flest biler generelt i husholdet. Det er derfor den rikeste delen av befolkningen som sponses mest gjennom stat og kommuners avgiftsfritak. Dette avgiftsfritaket var for 2019 ca. 13,6 milliarder når man i tillegg til det direkte avgiftsfritaket, fravær av moms og engangsavgift ved kjøp, legger alle de økonomiske fordelene rundt fritak i bompasseringer og reduserte ferjetakster.

LES OGSÅ: Frp-Bjørnstad vil løse bom-krisa med moms på elbil

Dette avgiftsfritaket i tillegg til den enorme skattelette som har vært høyinntektsgruppene til del under dagens nyliberalistiske regime. Denne gruppens forbruk har dermed økt mer enn for befolkningsgrupper ellers, og det er forbruket som er miljøfiendtlig, jo høyere forbruk jo større klimagassutslipp.

Elbilen er en nullutslippsbil, utslippet ved bruk svært isolert og snevert sett. Problemet også med elbiler globalt sett som med andre biler er at kraftproduksjonen fordrer bruk av kull-, ved- eller oljefyrte kraftverk. Produksjonen av batteripakkene krever etterspørsel etter mineraler der framstillinga fører til dels slavelignende og farlige tilstander for gruvearbeiderne som skraper dem fram.

LES OGSÅ: Om noen få år skal alle bilister i Norge bli elbilister

Videre krever elbilen like stort beslag av areal som tradisjonelle biler, og tap av areal er en av vår tids største miljøproblemer. Elbilens svært beskjedne driftsutgifter motarbeider således omlegging til en mer bærekraftig livsstil når ekstrakostnadene ved å kjøre privatbil er tilnærmet null, hvorfor ta buss eller sykle? Tårnesvik avslutter sitt innlegg med å oppfordre til kjøp av elbil for å avslutte ergrelser og opptre miljøvennlig?

LES OGSÅ: Hvis ikke elbilene skal betale bompenger, må kommunen ta regningen

Jeg kan opplyse han om at folks politiske engasjement faktisk kan gå utover egen vinning. Det finnes folk med svært høy disponibel inntekt, som har gjennomskuet og avkledd «grønnmalinga» av bilparken. Like fullt som det kanskje – jeg har enda ikke møtt noen – finnes nordmenn som kjøper elbil av andre og mer uselviske begrunnelser enn å redusere egne utgifter og derigjennom øke sitt forbruk ytterligere.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Erlend Storli 

Erlend Storli 

På forsiden nå