Kronikk:

Fire fagledere i politiet advarer: Vi trenger ikke enda flere problemer

«Den siste uka har patruljene våre jobbet målrettet for å avdekke omsetting av narkotika i Værnesregionen. Betydelig mengder amfetamin, hasj og antatt GHB er tatt i beslag, og dermed forebygget videre salg til ungdom og andre i vår region.»

Hanne Blekkan er en av kronikkforfatterne som frykter hva rusreformen kan føre til når det gjelder politiets virkemidler.   Foto: THERESE ALICE SANNE

Saken oppdateres.

Dette er en Facebook-melding politiet i Værnesregionen la ut på vår side for ikke lenge siden.

Vi går ut i fra at flere enn oss i politiet synes dette er viktig arbeid. Både pårørende, ungdomsforeldre, besteforeldre og andre i Værnesregionen ser med lettelse på at dette stoffet ikke ble distribuert ut til innbyggerne våre. Vi ønsker at innbyggerne i Værnesregionen skal føle seg trygge og at barn og unge skal få vokse opp i et rusfritt miljø.

LES OGSÅ: Norge må ikke senke terskelen for narkotikabruk blant unge

Hvordan fikk politiet tatt dette beslaget spør kanskje noen? Bakgrunnen for beslag av narkotika starter ofte med en mistanke om bruk av narkotika, eller at vedkommende har en brukerdose på seg. Som i denne konkrete saken, hvor en ung mann framstår som ruset. Det gir politiet muligheten til å ransake person, telefon og bolig. Inne i boligen fant politiet rundt 100 gram amfetamin. På kjøkkenbordet lå gjenstander vi mener var salgsutstyr. Amfetaminet skulle fordeles i små poser, og ut til befolkningen i Værnesregionen.

LES OGSÅ: Endelig håp om en ny ruspolitikk

Det jobbes nå for at Norge skal få en ny ruspolitikk. Rusreformutvalget la i desember 2019 fram sitt forslag på en ny rusreform. Narkotika til eget bruk skal avkriminaliseres, det vil si at det fremdeles er forbudt, men man kan ikke bli straffet. En ny rusreform ønskes velkommen, og da særlig for å bedre forholdene til tunge rusmisbrukere. Spørsmålet er, tar denne rusreformen hensyn til alle «brukergrupper»?

Rusreformutvalget har foreslått å avkriminalisere alle typer narkotiske stoffer til eget bruk. Og dette skal gjelde for alle, for ungdommen, rekreasjonsbrukeren og den tunge misbrukeren. Vi snakker om alle typer narkotiske stoffer, som cannabis, kokain, heroin med mer. Det foreslås for eksempel at 15 gram cannabis, altså en god del brukerdoser, skal defineres å være til «eget bruk» og derfor avkriminaliseres. Dersom du blir mistenkt for å bruke narkotika har ikke politiet lenger de samme mulighetene til å ransake, fordi det ikke lenger er straffbart.

Dette kan i praksis si at vi i framtiden kan miste muligheten til å avdekke saker som den nevnte saken med beslag av 100 gram amfetamin.

LES OGSÅ: Bekymret etter rusutvalgets rapport

Rusforebyggende arbeid blant unge. Før jul avdekket politiet i Værnesregionen narkotikaselgere som solgte til ungdom. Selgerne ble blant annet avdekket gjennom at de selv var ruset, eller hadde mindre mengder narkotiske stoffer på seg. Politiet hadde da muligheten til å gå inn på de siktedes telefoner, og der kunne vi se at de hadde chattet med ungdom helt ned i 13 årsalderen om narkotika. De snakket ikke «bare» om cannabis, men også om andre narkotiske stoffer som for eksempel LSD. Ved å ransake disse telefonene og ta de i politiets beslag, hadde vi mulighet til å avdekke unge på vei inn i et rusmiljø. Noen av dem hadde kontakt med kriminelle, belastede miljø her i Værnesregionen, og dette uten av noen voksne kjente til det.

Vi grep denne unike muligheten til å kontakte foreldre og informere dem om hva deres unge drev på med. Foreldrene er fortsatt de viktigste primærforebyggerne vi har. Politiet kalte inn til bekymringssamtaler, til foreldremøte og vi knyttet til oss andre viktige hjelpeaktører i lokalsamfunnet, som ungdomskontakt, barnevernet og helseapparatet. Noen ble også satt på ruskontrakt gjennom konfliktrådet.

LES OGSÅ: Rusreformutvalgets rapport (ekstern lenke)

Veien videre. Nå er vi redd den nye rusreformen kan frata oss de virkemidlene vi har, muligheten til å avdekke, muligheten til å komme tidlig inn og muligheten til å få satt inn riktige hjelpetiltak.

Det er ingen hemmelighet at Værnesregionen har utfordringer når det gjelder alkohol og tidlig debutalder. Dette er noe vi også har i fokus, og som det jobbes med. Vi er av den oppfatning av at vi ikke trenger utfordringer med nok et rusmiddel som gir oss større utfordringer.

Dersom noen av dere lurer på hvordan politiet faktisk jobber rusforebyggende, så ta kontakt med oss, for vi vil gjerne dele.

Denne teksten er skrevet av:

  • Geir Tore Solli, Selbu og Tydal
  • Ragnhild Vik, Malvik
  • Kent Robert Lundemo, Frosta og Meråker
  • Hanne Blekkan, Stjørdal

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå