Debatt

Vi skal tørre, og vi skal vise Trøndelag at vi kan snakke om selvmord

Saken oppdateres.

Hver dag tar i snitt nesten to mennesker tar livet sitt i Norge. I Norden er det selvmord som tar flest unge liv, mer enn kreft, trafikkulykker og andre sykdommer. Basert på nasjonale tall er det grunn til å tro at rundt 500 mennesker behandles for selvmordsforsøk hvert år i Trøndelag (4-6000 i Norge).

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

I en rapport fra Sintef kom det nylig frem at godt under halvparten av kommunene har rutiner for oppfølging av de som gjør et selvmordsforsøk. Det er svært beklagelig når vi vet at dette er en gruppe mennesker som har stor risiko for nye selvmordsforsøk.

Som fylkespolitiker ønsker jeg å ha et spesielt fokus på fylkets arbeid med å forebygge selvmord. Som eier og driver av de videregående skolene har vi et stort ansvar for tre årskull av våre ungdommer, i en periode av livet hvor mye forandres og hvor livet kan by på utfordringer.

Les også: Hva skjer med verdiene når russedressen er på og alkoholen er i blodet?

Snart er mai, og da kommer russetiden. En tid som kan brukes til å skape samhold, men som også kan gi utstøtelse og ensomhet. Kombinert med bruk av rusmidler, som vi vet er med på å øke antall selvmord, gjør dette at vi står foran en tid hvor vi skal være spesielt oppmerksom på farene.

For ikke lenge siden tok jeg opp temaet i fylkestinget, inspirert av Nordland fylke som har vist vei med en nullvisjon for selvmord og viser til nedgang i antall selvmord, i motsetning til store deler av Norge. Jeg ønsker at Trøndelag fylke skal være like ambisiøse.

Les også: Jeg er ensom, jeg bor på «feil» side av byen

Å være åpen om psykisk helse og selvmordsproblematikk er en krevende øvelse, det er heller ikke enkelt å stille spørsmålet i fylkestinget, men det er viktig å tørre å være åpen om temaet. Hvordan får vi til å bidra til en sunn åpenhet, en åpenhet som kan forebygge? Hvordan viser vi nødvendig respekt både for den som er borte, de som har prøvd og for de som sitter igjen, når vi snakker i offentligheten om selvmord?

Åpenhet og forebygging er en samfunnsoppgave. Vi, fellesskapet, må tørre. Og det vi skal vise, ikke bare innenfor vårt virksomhetsområde, den videregående skolen, men for alle våre ansatte, alle vi møter og for hele Trøndelag.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå