Nye Veier-direktør: Faktafeil og unyanserte påstander om E6-utbygginga

Antall kjørefelt har betydning for trafikksikkerheten, skriver Johan Arnt Vatnan i dette innlegget.  Foto: Illustrasjon: Nye Veier

Saken oppdateres.

I innlegget «Vatnan på ville veier» kommer Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet med flere faktafeil og unyanserte påstander som jeg ønsker å kommentere.

Schlaupitz skriver at en firefelts motorvei med 110 km/t er mer trafikkfarlig enn en 2/3-feltsvei for 90 km/t, når begge har midtdeler. Det er riktig at midtdeleren er avgjørende for å forhindre møteulykker, men utover det er påstanden hans feil.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Antall kjørefelt har betydning for trafikksikkerheten. Fire felt gir mulighet for trygge forbikjøringer fremfor den farligere varianten på 2/3-feltsvei der noen sjåfører tar unødige sjanser for å komme forbi. Utrykningskjøretøy vil dessuten ha store problemer med å passere trafikken på en tofeltsvei med midtdeler. Det så vi nylig i Levanger da ambulansen ikke kom frem til ulykkesstedet fordi det var kø.

Les også: Ikke behov for fire felt og større fart

Schlaupitz er mot høyere fartsgrense fordi «når farten øker, blir det flere og mer alvorlige ulykker». Nå man snakker om fart og ulykker, må man huske å ta veistandarden med i betraktningen. Vei som bygges for 110 km/t har blant annet slakere svinger, bedre stigningsforhold og dermed bedre sikt enn vei for 90.

Schlaupitz trekker frem at det nå blir mulig å pendle mellom Berkåk og Trondheim, og det vil medføre at byer og tettsteder kan «ese» utover. Det er riktig at det nå blir mulig å pendle, men jeg synes det er underlig å se negativt på det. Å bygge ny og forbedret E6 kan føre til en oppblomstring i distriktene, og det synes vi i Nye Veier er utelukkende positivt.

Les også: Mer effektiv og trafikksikker vei – og mindre klimagassutslipp

Samferdselsdepartementet har vært tydelige på at Byvekstavtalen er utenfor vårt ansvarsområde. Vi er forpliktet til å bruke standard beregningsmodeller når vi planlegger riksvei, akkurat som andre store samfunnsaktører. Her tas det høyde for befolkningsvekst og trafikkvekst.

Når det gjelder kostnadene ved våre prosjekt i Trøndelag, gjentar jeg at vi har kuttet dem med 15-20 prosent fra da vi overtok ansvaret fra Statens vegvesen – samtidig som vi har økt veistandarden.

Vi benekter ikke at veibygging fører til klimagassutslipp – det er uunngåelig i store samferdselsprosjekt. Men Norge trenger gode hovedveier. Nye Veier bygger dem med betydelige kutt i klimagassutslippene (40 prosent i utbyggingen, 75 prosent i drift). Utbyggingen skal legge beslag på så lite dyrkamark som mulig.

Selv om vi bygger for 110 km/t mellom Ranheim og Værnes, blir det ikke større jordbruksbeslag enn med opprinnelig 90-plan, slik Schlaupitz insinuerer.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå