Debatt:

Åpent brev til kommuneoverlegen: Lokale tiltak kan gi kontroll på epidemien i Trondheim

Jeg er ikke ekspert på epidemier, men jeg mener det finnes nok offentlig tilgjengelig informasjon om Covid-19 til å kunne presentere noen handlingsalternativer for den videre bekjempelsen av dette viruset, skriver professor Dag Svanæs ved NTNU.  Foto: Christine Schefte (arkivfoto)

Saken oppdateres.

Vi har nå fått de første tilfellene av lokal smitte i Trondheim. Faren er da stor for at viruset kommer ut av kontroll. Vi bør derfor innføre 14 dagers karantene for alle reisende fra Sør-Norge, samt et to-ukers portforbud som «kur» for å stoppe videre lokal spredning.

LES OGSÅ INTERVJU MED SVANÆS: - Trondheim må innføre innreiseforbud og portforbud

Jeg er ikke ekspert på epidemier, men jeg mener det finnes nok offentlig tilgjengelig informasjon om Covid-19 til å kunne presentere noen handlingsalternativer for den videre bekjempelsen av dette viruset. Statsministeren presenterte 12.03 en nasjonal dugnad for å begrense spredningen av korona-viruset, med de mest inngripende tiltak i fredstid. Motivasjonen, som jeg fullt ut støtter, er at en Covid-19-epidemi ute av kontroll vil sette det norske helsevesen ut av spill, med enorme samfunnsmessige skadevirkninger. Sykdommen er spesielt farlig for syke og gamle, og den preventive nasjonal dugnaden mot Covid-19 er en solidarisk handling for de sårbare i samfunnet.

LES OGSÅ: Synne fra Skatval bor i Nord-Italia: Sønnen min har ikke vært i barnehagen på én måned

Erfaringen fra Kina, Italia og en rekke andre land tilsier at når viruset får spre seg ukontrollert i befolkningen, så ser vi en dobling av antall smittede omtrent hver fjerde dag (ca. 20 prosent økning per dag). Dette kalles eksponentiell vekst. Det er tilsvarende som om man satte en krone i banken med 20 prosent rente per dag. Med rentes rente ville man ha blitt verdens rikeste person etter noen måneder. Viruset kom ut av kontroll i Wuhan, og myndighetene så seg tvunget til å igangsette «drakoniske» tiltak med portforbud og fysisk avstengning av områder med millioner av mennesker. Kina gjennomførte disse tiltakene i februar, med midler vi i Vesten ikke kan eller bør gjøre. Resultatet er at Kina nå nesten ikke har nye tilfeller av smitte, og sakte er på vei tilbake til normale tilstander. Dette er den gode nyheten fra WHOs ekspertreise til Kina for to uker siden: Dette er en epidemi som kan stoppes!

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Trondheim hadde fram til i dag (17. mars) ennå ikke påvist lokal smitte uten kjent smittekilde. De smittede var alle personer som hadde kommet hjem fra land med smitte eller personer som hadde vært i kontakt med disse. Det er nå meldt om de første tilfellene av lokal smitte, og vi kan anta at det går flere personer rundt i Trondheim og smitter andre uten selv å vite at de smittet. Den eksponentielle veksten har begynt.

LES OGSÅ: Lege om korona-utbrudd: Folks tillit er vår kollektive vaksine

Tiltakene som er iverksatt nasjonalt for å redusere smitte vil bidra til å sette ned takten på den eksponentielle veksten. Problemet er at det er stor sannsynlighet for at vi fremdeles vil ha eksponentielle vekst, noe som i løpet av noen uker kan gi italienske tilstander. Dette vet vi ennå ikke, og føre-var prinsippet bør derfor anvendes.

Jeg vil følgelig anbefale at kommuneoverlegen vurderer følgende tiltak:

1. Hjemmekarantene i to uker for alle reisende og hjemreisende fra Sør-Norge, slik det allerede er innført i flere kommuner i Norge. Dette er begrunnet i at det nå er like mye lokal smitte i deler av Sør-Norge som i mange av de landene som er rammet av viruset.

2. Gjennomføre et to-ukers portforbud slik det nå er i Frankrike, der det kun er lov til å bevege seg utenfor boligen for nødvendige ærend. Dette er et kortvarig tiltak (en ”kur”), med mål å identifisere smittede, lette smitteoppfølgning og få kontroll på lokal smitte.

3. Øke kapasiteten for testing ved mistanke betraktelig. Dette er i tråd med WHOs anbefaling, og nødvendig for å kunne identifisere lokal smitte.

Disse tiltakene kan virke unødvendig harde gitt det som allerede er iverksatt nasjonalt, men gevinsten om noen uker kan bli meget stor sammenlignet med risikoen for at epidemien kan komme ut av kontroll i Trondheim.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå