Debatt:

Kunsten å ikke kunne motivere sine ansatte

Saken oppdateres.

I Trondheim kommune jobber nå tusenvis av lærere hardt for å gi elevene sine et fullverdig opplæringstilbud i denne spesielle situasjonen som vi nå har kommet i. For å nå elevene som sitter hjemme må teknologiske hjelpemidler tas i bruk på en måte som de fleste lærerne ikke har gjort før.

Les innlegget fra kommunesjefen og kommunaldirektøren: Bry dere om barna!

En bratt læringskurve, og mange timer bak PC-skjermen må til for å gi elevene et variert og motiverende opplegg i en periode som kan vare lenge. Oppfølging av elever med særlige behov, skjer også digitalt eller via telefon til hjemmene. Lærerne i Trondheim, som våre kolleger nasjonalt, legger nå inn den ekstra innsatsen som må til for å opprettholde et forsvarlig og ikke minst motiverende opplæringstilbud til vår barn og ungdommer.

I denne situasjonen velger vår sjef, oppvekst- og utdanningsdirektør Camilla Trud Nereid, fullstendig å overse dette massive arbeidet som legges ned av hennes ansatte. I tirsdagens kommunale informasjonsmøte velger hun i stedet å refse den største organisasjonen, Utdanningsforbundet, på grunn av en uenighet i hvilken grad skolene skulle være åpen for elever som har foreldre i arbeid med samfunnskritiske funksjoner.

Hun presterer faktisk å si at man ikke viser den samme dugnadsånd som andre gjør i dagens høyst spesielle omstendigheter. Det er rystende og svært demotiverende. Senere tirsdag ettermiddag kommer Nereid med flere ubegrunnede meninger. I en artikkel i Adresseavisen, og i et innlegg signert sammen med kommunalsjef Eva Elisabeth Belboe, trekker hun inn uttalelser fra tillitsvalgte fra alle de tre lærerorganisasjonene.

Les innlegget som startet denne diskusjonen: At man etter dette fysisk må møte på skolen, er uforståelig.

Det vises til en mangel på å se barneperspektivet, det er behov for å poengtere at man skal bry seg om barna, ja det er insinuerende påstander våre sjefer kommer med ovenfor mine kolleger. Det er vel ingen som har sagt eller ment at skolene og deres ansatte ikke skal følge opp barn som har behov for det? Tillitsvalgte beskyldes i debattinnlegget for å skape splid. Hvem er det som skaper splid nå?

Direktøren viser med dette mangel på lederegenskaper og pedagogiske evner av graverende art. Som alle andre i samfunnet må ansatte i skoleverket forespeile seg en langvarig endring i hvordan arbeids- og familieforhold planlegges, organiseres og gjennomføres. Vår rolle blir å opprettholde mest mulig normal drift overfor 20 000 barn og ungdommer i byen vår, der de aller fleste sitter hjemme.

Med dette i mente hadde det vært fint å ha en sjef som bygger oppunder og motiverer det arbeidet som står foran oss, i stedet for en som refser enkelthendelser og overser den store helheten. Jeg er glad jeg innehar den samme ytringsfriheten som Nereid og Belboe har behov for å påberope seg. Den benytter jeg til å forsikre Trondheims befolkning - på vegne av mine kolleger - at barneperspektivet er det vi jobber etter hver dag, hver måned, hele året.

På vegne av mine gode kolleger.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå