Debatt:

Dette gir ingen troverdig kurs for Ap

Ved å gi ham fornya tillit ofres de kvinnene som har stått fram med vanskelige opplevelser i møte med Trond Giske. Det gir ingen troverdig kurs for Ap, mener debattantene.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Saken oppdateres.

«Men heller ikke Aps egne klarer å legge fortida bak seg, komme ut av fastlåste tankemønstre …» hevder Wenche Waagen og Turid Grøtting Husmoen i sitt innlegg «Kringsatt av fiender: Giske er den eneste som kan gi Ap en troverdig kurs» i Adresseavisen 15.3. De avslører at de sjøl er fanga av seigliva kjønnsmaktstrukturer.

LES OGSÅ: Kringsatt av fiender

Metoo-bevegelsen har gjort det enklere for kvinner å stå fram med sine historier om seksuell trakassering, utnytting og overgrep. I Norge har kulturen i politiske miljøer fått stor plass i debatten, og omfanget av maktmisbruk er synliggjort. Menn med makt har drevet seksuell trakassering av personer med lavere status i partiene, og de har misbrukt stillinga si til å skaffe seg seksuelle relasjoner til folk i underordna posisjoner. Maktubalansen mellom partene er helt sentral i slike prosesser, fordi det er vanskelig for enkeltpersoner å konfrontere ledere med klanderverdig oppførsel, eller avvise seksuelle tilnærminger fra personer med makt. Inntil nylig har denne oppførselen i liten grad vært problematisert, og en stilltiende aksept av maktmisbruk i partiene er kommet for en dag.

LES OGSÅ: - Pressen gjorde at jeg måtte trekke meg

Metoo har avslørt at organisasjonene har vært prega av gamle patriarkalske strukturer, som har beskytta menn og deres handlingsrom. Kvinner har vært redusert til seksuelle objekter, og det har vært forventa at de skal være tilgjengelig for menn. Menn med makt har vært vurdert som så viktige at krenkende handlinger er blitt bortforklart og bagatellisert. De som ikke har orka å være en del av ukulturen eller har stått opp mot maktmisbruk har avslutta sitt politiske engasjement, enten frivillig eller etter påtrykk fra partifeller. Konsekvensen har vært at motstemmer ikke er hørt og de patriarkalske holdningene har bestått. Waagen og Grøtting Husmoen avslører seg når de paradoksalt nok anklager andre for å ha fastlåste tankemønstre. Det de gjør, er å forsvare de gamle kjønnsmaktstrukturene som Metoo og kvinnebevegelsen vil til livs. Det kan ikke stå uimotsagt.

LES OGSÅ: Trond Giske er ikke en samlende kandidat

Trond Giske har brutt Aps interne regler mot seksuell trakassering i møte med unge kvinner i partiet, men han nekter å stå til rette for egne handlinger og avviser at han har drevet seksuell trakassering. Ved å gi ham fornya tillit ofres de kvinnene som har stått fram med vanskelige opplevelser i møte med Trond Giske. Det gir ingen troverdig kurs for Ap!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå