Debatt:

Ja til motorvei Trondheim-Stjørdal

Saken oppdateres.

Nå som den endelige planen for ny E6 mellom Ranheim og Stjørdal skal vedtas av berørte kommuner, har det dukket opp en underlig debatt der noen sågar hevder at det ikke er behov for fire felt. Til det kan det bemerkes at trafikkmengden på denne veien langt overstiger veinormalens krav til firefelts vei, noe den har gjort i mange år og vil fortsette å gjøre i all overskuelig fremtid. Fremtidig bygging av dobbeltspor på jernbanen vil ikke endre dette. All fagkunnskap tilsier derfor at veien skal ha 4 felt. Å hevde noe annet er kunnskapsløst og bakstreversk, og vitner om manglende respekt for trafikksikkerheten.

Les kommentaren: 244 millioner per kilometer. Er det verdt det?

Videre diskuteres det hvilken type firefelts vei som skal bygges. I den forbindelse kan det være lurt å heve blikket og se hva som gjøres ellers i Norge og Norden. Først må det påpekes at den overveiende del av transport av personer og gods i de aller fleste land foregår på vei. Tog og trikk er viktige supplement, men har ingen realistisk mulighet til å overta brorparten av transportoppdragene.

Det er derfor utviklet motorveistandarder for å ivareta sikker og effektiv transport. I det vi kan kalle internasjonal motorveistandard er kravene til veibredde, kryss og kurvatur satt slik at trafikksikkerheten er godt ivaretatt ved hastigheter 110–130 km/t. Sverige har bygget cirka 200 mil med motorvei, Danmark omkring 100 mil og Norge omkring 50 mil. For eksempel er E6 sammenhengende motorvei i over 70 mil fra Trelleborg/Malmö i Sør-Sverige til Hamar. Utbygging videre til Lillehammer planlegges/pågår. E18/E39 vil om noen år være en sammenhengende motorvei fra Oslo via Kristiansand til Stavanger, en strekning på nesten 60 mil.

Les også: Vatnan på ville veier

Les også: Nye Veier-direktør: Faktafeil og unyanserte påstander om E6-utbygginga

Når flere titalls milliarder nå skal investeres i ny E6 gjennom Trøndelag, bør og må man tenke at man skal bygge en vei som holder internasjonal standard og er god nok i minst 100 år! Det handler først og fremst om trafikksikkerhet der et hovedpoeng er at våre mest trafikkerte hovedveier bygges med enhetlig standard. En fullverdig motorvei er derfor eneste riktige svar på strekningen Ranheim-Stjørdal.

Jeg oppfordrer kommunestyrene i Trondheim, Malvik og Stjørdal til å vedta reguleringsplanene som foreligger. Det er ingen grunn til at vi trøndere skal bygge dårligere veier enn Østlandet, Sverige og resten av verden!

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå