Debatt:

Marienborgområdet må sikres for framtidens jernbanevedlikehold

Nestleder Torbjørn Støre i statsbanenes verkstedforening.   Foto: Geir Sirås

Saken oppdateres.

Jernbaneverkstedet på Marienborg er viktig for kunnskaps- og teknologibyen Trondheim. Verkstedet vedlikeholder motorvognsett, diesellokomotiv og vogner, og gjør alt av vedlikehold på dieselmateriell i Norge. Verkstedet har industriavdeling og underhjulsdreiebenk, og har bygget opp landets beste dieselkompetanse og en diagnosestasjon som sørger for at dieseltog har små gassutslipp. Det samarbeides med NTNU og Sintef, og mange bruker kompetansen og diagnosestasjonen. Blant annet har busser i London blitt testet og justert. Verkstedet utdanner fagarbeidere og historisk også ingeniører i ulike fag. Det tas inn folk fra NAV for opplæring, og bedriften har mange lærlinge- og praksisplasser for yrkesfagelever i Trondheims-regionen.

Som nasjon, region og by har vi satt mål om å redusere klimagassutslippene betydelig innen 2030. Økt person- og godstransport på jernbane er da viktig. Satsing på jernbane som vår reelle bybane og intercity-tilbud er et kjernepunkt. Bolig- og næringsliv må fortettes rundt knutepunktene Melhus, Heimdal, Leangen, Ranheim, Hommelvik og Stjørdal i tråd med intensjonene i byvekstavtalen. Vedlikeholdet på Marienborg gjøres med kort avstand til Trondheim Sentralstasjon, kollektivknutepunktet for Trønder-, Nordlands-, Røros- og Dovrebanen og tilknytninga til Sverige via Storlien, Åre og Östersund.

Dette medfører mindre tomkjøring og utslipp fra lokomotiv og motorvognsett enn om industriområdet blir plassert et annet sted, for eksempel Støren som ligger ca. 55 km unna Trondheim Sentralstasjon. Innfasing de nærmeste to årene av 14 Flirt-tog på Trønder-, Meråker- og Rørosbanen er viktig for å bedre kollektivtilbudet og redusere klimagassutslippene fra transport. Det forutsetter et verksted med høy kompetanse for å kunne utføre effektivt vedlikeholds- og reparasjonsarbeid og at det ikke skapes mer pendling for de ansatte, noe som vil gi negativ klimaeffekt. De fleste ansatte på Marienborg bor i dag innenfor kollektivbuen i Trondheim.

Les også: Karantenekaos i kommunene

Bystyret vedtok 06.02.20 under behandling av logistikk-knutepunkt i Trondheims-regionen, å forholde seg til en gjennomkjøringsterminal på Torgård inntil helhetlig kunnskap foreligger om hvordan et bane/godsknutepunkt kan bygge opp under en bærekraftig godstransport. Det bør da ses på utviklingsmuligheter for jernbanerelatert næringsvirksomhet i hele Marienborg-området, før tiltak gjøres som låser prosessen med rullering av arealdelen i Kommuneplanen. Bystyret sa i 2004 at området ikke skulle røres før det sto et nytt verksted i tilknytning til dagens areal på Marienborg, som en fullgod erstatning for dagens haller. Vi forventer at Bystyret vil sikre areal og lokaliteter på Marienborg, med motorvognverkstedet, som regulert til næringsformål, for bl.a. vedlikehold og utvikling av materiell for framtidas bybane. Det industrielle fagmiljøet bør også knyttes tettere til FoU-miljøer i Trondheim for å skape nye grønne arbeidsplasser.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå