Debatt:

Til regjeringen og forvaltere av offentlige av bygninger

Frosta: Kommunen har satt krisestab. De vurderer situasjonen videre. NAV-kontoret er stengt. Kommunehuset tar ikke i mot besøk.  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

I dag er en rekke offentlige bygninger nedstengt grunnet koronaviruset. Det gjelder spesielt for Universiteter og Høgskoler (statlige), videregående skoler (fylkeskommunale) og barne- og ungdomsskoler (kommunale) og barnehager (kommunale).

Et felles trekk er at de aller fleste av nevnte bygninger har et betydelig etterslep på vedlikehold og mindre rehabilitering. Et annet viktig trekk er at etterslepet er oversiktlig og som regel allerede godt dokumentert. Et tredje trekk er at det haster med å få utført dette vedlikeholdsarbeidet for å unngå ytterligere skader, følgeskader. Et fjerde trekk er at dette arbeidet ikke er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven. Her kan det om ønskelig handles raskt.

Les også: Entreprenører, en samfunnskritisk oppgave?

I en tid da bygninger med stort vedlikeholdsbehov stenges ned og tusener av kvalifiserte håndverkere og lærlinger er permittert eller står i fare for å bli permittert er tiden inne for å tenke nytt!

Forslaget blir da følgende: De aller fleste av bygningene kan åpnes for vedlikehold fordi brukere og ansatte er utestengt fra bygningene. Som et strakstiltak bevilger staten ekstra midler som åpner opp for ekstra vedlikehold av offentlige bygninger i Norge. Vanlige innkjøpsregler følges. Etablerte regler for «smittevern» skal etterleves.

På den måten skapes en vinn vinn situasjon ved at betydelig færre dyktige håndverkere og lærlinger bli permitterte eller i verste fall blir oppsagt. Og at mange offentlige bygninger får et etterlengtet løft!

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Les også: Fra karsk til korona

Les også: Entreprenører, en samfunnskritisk oppgave?

Les også: Noen vil få det verre enn oss

Les også: Det går over. Det betyr ikke at det er lett

Les også: Hva er det som får enkelte til å bli såkalte besserwissere om koronaviruset?

Les også: Krisepakker og arbeidsfolks behov for trygghet

Les også: Kjære dere! Burde vi gjort noe annerledes?

Les også: Dere må gjerne heie på oss!

På forsiden nå