Debatt:

3000 underskrifter fra innbyggerne i Østbyen burde være nok til å få bli med i prosessen

Det nye hotellet skal bygges på tomta som i dag blant annet huser bobilparkering. I bakgrunnen ligger Dora.  Foto: Espen Rasmussen

Saken oppdateres.

Scandic Nyhavna blir bystyresak etter underskriftkampanje Svartlamon beboerforening tok initiativ til en underskriftskampanje mot at Trondheims største konferansehotell «Scandic Nyhavna» skal bygges på Bane Nor-tomta i Strandveien. Over 3000 underskrifter ble sendt til bystyresekretariatet, og saken skal opp til bystyrebehandling.

Svartlamon, Lademoen og Møllenberg er gode bydeler å bo i. Vi som bor her ønsker at det fortsatt skal være en levende bydel der alle typer familier og mennesker kan bo i bymiljø hvor særpreget ivaretas. Vi anbefaler tomteeier Bane Nor å gå i dialog med innbyggerforeningene i det berørte området, fordi 3000 underskrifter fra innbyggerne i Østbyen burde være nok til å få bli med i prosessen.

Les også: Kjemper mot storhotell på Svartlamoen

Mind the Gap. Den største andelen av Trondheims befolkning som har rett på kommunal bolig bor i Østbyen. Det gjør også de som ikke tjener nok til å få innvilget boliglån. Alle politiske partier i bystyret er opptatt av boligbygging og byfortetting. Boligprisene presses oppover og presser ut de mindre bemidlede. Det er ikke alle som vil ta opp store boliglån, og de som ikke får boliglån, må leie dyrt. Mange blir presset ut av sine nærmiljø fordi de ikke klarer høye bokostnader.

Det å kunne etablere seg uten gjeld burde være mulig i en mangfoldig by. Vi foreslår at utleieboliger og næringslokaler planlegges og leies ut av Svartlamon boligstiftelse og Svartlamon Kultur & Næringsstiftelse. Eller offentlig utleie til selvkost som vil gi plass til de med marginal inntekt fra eget entreprenørskap eller kreativt arbeid, dem med prosjektstillinger og deltidsstillinger, eller som velger å jobbe mindre for å ha mer tid å bruke til frivillig arbeid. Og ikke minst for offentlig ansatte i samfunnsviktige jobber ikke må pendle.

Les også: Manglende kunnskap om Svartlamoen

Medvirkning og tredje boligsektor. Diskusjonen om en tredje boligsektor har vært oppe et års tid. Svartlamon har hatt tredje boligsektor i 20 år. Ikke alle partier er like opptatt av byutvikling på innbyggernes premisser. Svartlamon har hatt en økologisk og sosialt bærekraftig byutvikling i 20 år.

Svartlamon fungerer idag aldeles utmerket som byøkologisk sosialt byrom der vi lever mer klimavennlig enn de aller fleste. Vi har lavt forbruk og bor på få kvadratmeter. Vi har 70 næringer, og beboere som har bygget fem rekkehusleiligheter i stor grad med gjenbruksmaterialer totalt til i underkant av tre millioner kroner. Rekkehuset vekker internasjonal oppsikt og er nominert til EUs arkitekturpris.

Les også: Riv Svartlamoen, og bygg høyhus

Det er rimelig å ta med innbyggerne i en medvirkningsprosess for en tredje boligsektor når vår bydel planlegges. Mange innbyggere i Østbyen mener at boliger og næringslokaler bør leies ut til selvkost nettopp på de attraktive sentrumsnære områdene for å oppnå en variert befolkningssammensetning. Mindre pendling reduserer klimagassutslipp og det skapes en mangfoldig by som blir attraktiv for alle å bo i.

Les kommentaren: Svartlamoen er det grønne skiftet i praksis

Byplankontoret består av dyktige fagfolk som ville glede seg over å få være i forkant utviklingen. De to største utfordringene verden står overfor i dag er sosiale ulikheter og klimaendringer. Derfor skal det bygges utleieboliger og næringslokaler til selvkost på Bane Nor-tomta og ikke et konferansehotell.

Aller helst vil vi at kommunen kjøper Bane Nor-tomta på Nyhavna slik at vi kan få én eier og én helhetlig plan for Nyhavna!

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå