Ny E6 i utakt med vedtatte mål

Johan Arnt Vatnan (bldet) i Nye Veier tar det for gitt at Nye Veiers forslag skal vedtas og bygges, skriver debattanten.  Foto: Martin Andersen (arkiv)

Saken oppdateres.

Johan Arnt Vatnan utelukker ikke i Adresseavisen 18. mars at hvis en av de tre kommunene, Trondheim, Malvik eller Stjørdal ikke stemmer for Nye Veiers forslag til ny E6, vil de kunne starte bygging i de kommuner som sier ja. Dette har de faktisk lovlig mulighet til, etter dagens Plan- og bygningslov. Om en slik framgangsmåte hadde blitt tenkt på av dem som skrev lovteksten, er det sikkert dette hadde vært tilfelle.

Les artikkelen: Lokalpolitikere kan forsinke ny E6 mellom Ranheim og Værnes

Les også: Nye Veier-direktør: Faktafeil og unyanserte påstander om E6-utbygginga

Fordi veiplanen må vedtas i tre kommuner, er det politiske nivået oppsplittet i tre organ, som i utgangspunktet ikke er koordinerte. En politisk stillingtagen til de forutsetningene som dette prosjektet hviler på, vil være vanskelig å få til under slike forhold. Den burde åpenbart tas av de tre kommunene samordnet. Fylkeskommunen og departementet (vi har jo fått ny samferdselsminister) bør nå ta et større ansvar enn normalt, for at helhetssynet i tråd med vedtatte miljømål skal bli ivaretatt i denne saken.

Les kommentaren: 244 millioner per kilometer. Er det verdt det?

Den mest kontroversielle forutsetningen er å bygge for dimensjonerende fart 110 km/t. Gitt dagens situasjon, er det et underlig tidspunkt komme med dette: målsettingen om nullvekst i biltrafikken, og at jernbanen skal kunne bli konkurransedyktig. Uavhengig av hastighet er også mengden dyrkningsjord som går med av stor politisk interesse, i et versting-fylke som Trøndelag. 110 km/t gir en stivere trasé, som betyr at ved å beholde dagens fartsgrense (90) kan dagens trasé i stor grad brukes.

Vatnan tar det for gitt at Nye Veiers forslag skal vedtas og bygges, det er bare et spørsmål om hvor lang tid det tar å få strødd på kommunal sand. Men i dagens situasjon er dette altså langt fra opplagt. Det innrømmer også Vatnan overfor avisen. Nullvekst-målet, som er en avtalefestet og tverrpolitisk målsetting og forutsetning, tar ikke Nye Veier stilling til.

Les også: Vatnan på ville veier

Det er altså ikke slik at det planforslag som blir lagt fram bygger på gjeldende politiske hovedmål. «Det er ikke vår oppgave», sier Vatnan. Men så viser det seg at Nye Veier likevel har politiske meninger. I Vatnans svar til Naturvernforbundet 17. mars synes Nye Veier det er bra med en transportskapende bosetting i Trondheimsområdet («oppblomstring i distriktene»). Raskere veier, som buss og tog ikke kan konkurrere med, gir spredning av bosetting, som gir økt bilbruk mot byen. Dette er i strid med politiske hovedmål: nullvekstmålet og generell samordning av areal- og transportplanlegging innen by-regionen. Det er viktig å forstå at jernbanens muligheter nå undermineres.

Nye Veier hevder å legge til grunn det som kalles «samfunnsnytte». Her står dette ordet i anførseltegn, fordi det i all hovedsak er den helt teoretiske «nytten» av å tilbakelegge strekningen på 4-5 minutter kortere tid det tas hensyn til. Næringstransport som faktisk er «nyttig», får uansett ikke glede av en økt fartsgrense. De politiske målene som all planlegging skal bygge på, er ikke med.

Det ser ikke ut til at denne planen er moden for reguleringsvedtak i tre kommuner. Her er for mye i strid med vedtatte mål, allerede i forutsetningene.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå