Debatt:

Tid for solidaritet og rettferdighet

I en tid der vår egen sårbarhet blir synliggjort, ser vi bedre at vi er én verden. I år går norske menigheter og Kirkens Nødhjelp nye veier: Fasteaksjonen blir heldigital. 

Saken oppdateres.

Vi er midt inne i en krevende tid. De siste ukene er korona-viruset blitt den dominerende nyhetssaken. Det målrettede arbeidet med å begrense smitten styrer alles liv. Dagene våre er blitt til en stor dugnad. Vi deltar alle, på de måter vi kan, på dugnaden med å begrense smitten, hjelpe hverandre, stå sammen, holde motet oppe og gjøre vårt til at hjelpen kommer fram til de som trenger den mest. Det er oppmuntrende å oppleve!

Disse annerledes ukene har falt sammen med den perioden som er kirkas fastetid: forberedelsesukene før påske. I fastetiden utfordres vi til å reflektere over oss selv, våre valg og den verden vi lever i. Allerede hos profeten Jesaja, som levde 6-700 år f.Kr, er fasten et tema: «Nei, dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne” (Jes 58,5–7).

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

To uker før påske arrangeres Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Og kanskje har de ringt på hos deg tidligere år, eller du har kjørt ungdommer ut til roden de skal gå: konfirmantene går med innsamlingsbøsser og deltar i Fasteaksjonen. De bruker deler av konfirmasjonstiden til å lære om grunnleggende årsaker til fattigdom og konflikt, hvordan beslutningstakere i Norge bidrar til å gjøre verden mer rettferdig – og at det nytter!

Det blir fasteaksjon i år også, men for å hindre smittespredning går menighetene og Kirkens Nødhjelp nye veier: I år er ingen ungdommer ute og går, Fasteaksjonen blir heldigital. Vi håper at du vil stå sammen med oss og bidra til årets digitale fasteaksjon.

LES OGSÅ: Nasjonaljubileet og kirkas bidrag

Gjennom fasteaksjonen samler menighetene inn midler til Kirkens Nødhjelps arbeid verden over. Pengene fra aksjonen gjør Kirkens Nødhjelp i stand til å være til stede når krisen rammer de mest sårbare menneskene i verden. I land med stor fattigdom og dårlig utbygde helsesystemer er Kirkens Nødhjelp allerede i gang med opplæring om koronaviruset og smitteforebygging i vann- og hygieneprosjekter. Her inviteres vi til å delta i den globale dugnaden for å begrense spredningen av Covid-19 i de mest sårbare landene. Rent vann og god hygiene er livsviktig for å forebygge videre spredning av viruset og for å hjelpe de som allerede er rammet. Pengene som samles inn i fasteaksjonen går til å hjelpe de mest sårbare i områder med svake helsesystemer og dårlige sanitære forhold.

I år handler aksjonen også om en annen krise, om å skaffe rent vann til de som kjenner klimaendringene på kroppen. Mens vi her hjemme bekymrer oss for en varm vinter og klimadebatten raser på mange fronter, opplever millioner av verdens fattigste livsfarlige konsekvenser av klimaendringene. Tørke og flom ødelegger livsgrunnlaget til folk og tvinger stadig flere på flukt. Avlinger ødelegges og skaper enorm matmangel. Tilgangen til rent vann trues. Det haster å handle. Det er for lengst på tide for oss å enda mer rette blikket utover.

LES OGSÅ: Olsok gir Trøndelag muligheter

Gjennom fasteaksjonen er vi med på å stå skulder ved skulder med sårbare mennesker i Etiopia, Sør-Sudan, Haiti, Pakistan, Nord-Irak og mange andre kriserammede land.

Det gjør meg stolt å oppleve engasjementet hos konfirmantene, og nestekjærligheten menighetene i Norge viser gjennom engasjementet for fasteaksjonen og Kirkens Nødhjelp. Slik er vi alle med og bidrar i Kirkens Nødhjelps viktige samfunnsoppdrag – dugnaden som vi kan være sammen om: Redde liv og kreve rettferdighet.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå