Debatt:

Namdalskysten – verdens grønneste næringsregion

Arkivbildet er hentet fra oppdrettsnæringen i Eiterfjorden i Ytre Namdalen.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Trøndelag er Norges viktigste spiskammer. Matregionen Ytre Namdal fyller i år dette spiskammeret med melk, kjøtt, villfisk og oppdrettslaks til en førstehåndsverdi på over 6 milliarder kroner – tilsvarende 600 000 kroner per innbygger!

I løpet av en tiårsperiode er Ytre Namdals mål å skape 1000 nye arbeidsplasser, den såkalte +1000-strategien. Få – om noen – regioner har skapt mer optimisme og begeistring rundt en næringsstrategi enn Ytre Namdal. Regionalt næringsliv forventer at politikerne nå følger opp bedriftenes innsats for å gjøre +1000 grønn og utslippsfri.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Matproduksjonen er selve bærebjelken i Ytre Namdals +1000-strategi. For å utløse ambisjonen, må vår matproduksjon skje bærekraftig, eller vil den ikke få vokse. Vår gjennomgang av regionens rundt 5.000 produserte årsverk i 2018, viser at en stor andel av jobbene våre er avhengige av å bli grønne:

  • Nærmere 40 prosent av dagens arbeidsplasser må bli grønnere for å være trygge
  • 55 prosent av +1000-jobbene må bli grønne for å bli en realitet

LES OGSÅ: Norge er en hyttenasjon, kan man utnytte dette fornuftig?

+1000-strategiens vekstambisjon med dobling av matproduksjonen, 1000 nye arbeidsplasser og en befolkningsvekst på 20 prosent er betinget av bærekraftig matproduksjon i både blå og grønn sektor. Siden strategien ble vedtatt i 2015, er miljø- og klimakravene blitt vesentlig forsterket – bærekraft er blitt en forutsetning for vekst. Om få år vil bærekraft også betinge 0-utslipp.

Den reviderte +1000-planen forsterker og konkretiserer nå bærekraftelementene. Våre bedrifter er allerede langt fremme, og tar mål av seg til å bli verdens grønneste næringsregion. Vi er «perfect match» til internasjonale, nasjonale og regionale strategier om framtidig vekst basert på 0-utslippsvisjonen. Blå sektor er motoren for å få dette til.

Vår klimasatsing skal gå videre, uavhengig av krisen nasjonen nå er inne i. Vi lar ikke den regionale optimismen de siste årene med nye arbeidsplasser, investeringer og høyere verdiskaping bli en hvilepute. Vi skal ta nye steg. Grønne steg.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå