Debatt:

De synlige fagarbeiderne

Sammen må partene i arbeidslivet og fylkeskommunen sørge for at fag- og yrkesopplæring beviser seg sin tillit verdig., skriver innleggsforfatterne.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

I disse dager får vi tydelig demonstrert hvor viktig praktisk, operativ kompetanse er for at regionen skal kunne fungere i en krise. Helsefagarbeidernes og renholdernes omsorg og kontroll på smitte. Industribedrifter som legger om driften nærmest over natten for å produsere smittevern. Driftspersonell ved vannverkene der prosessoperatører, teknikere og ingeniører jobber sammen for at vi har rent vann hver dag, ikke bare ved krise.

Les også: Krisepakker og arbeidsfolks behov for trygghet

Det er gledelig at antall unge som har søkt seg til yrkesfaglig opplæring i Trondheims-regionen øker. Men det har ikke alltid vært slik, og det er et betydelig etterslep i samfunnets satsing på den yrkesfaglige utdanningsretningen. Over mange år har yrkesfaglige utdanninger og fagarbeidere vært tilgodesett med mindre offentlig utdanningsressurser og færre relevante tilbud enn andre grupper i samfunnet.

Mens det offentlige bruker nær 40 milliarder kroner på universitets- og høyskoleutdanninger, brukes til eksempel bare knapt én milliard på høyere yrkesfaglig utdanning med fagskolen. Satsingen på yrkesfag starter også sent ved at håndverks- og praktiske fag er lite prioritert i grunnskolen.

Les også: Særregler vil gjøre det enda vanskeligere for bedrifter som sliter

I Trøndelag er det etter koronautbruddet over 250 lærlinger som er permittert, og som har fått sine fag- eller svenneprøver på vent. Det er viktig at det blir jobbet raskt for å finne gode tiltak til alle som blir rammet av permittering eller mister lærlingeplassen. LO bidrar aktivt med forslag til alternative opplæringsmuligheter og mobilisering omkring fagprøver. Vi er innstilt på å gjøre midlertidige tillempinger i bestemmelser der det er forsvarlig.

Sammen må partene i arbeidslivet og fylkeskommunen sørge for at fag- og yrkesopplæring beviser seg sin tillit verdig. Det gjenstår ennå flere viktige utviklingsfaser i den gjennomgående yrkesfaglig utdannings- og karriereveien før samfunnet har sikret seg forsvarlig rekruttering til kritisk viktig kompetanse.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå