Debatt:

Fagforbundet Teater og Scene bestrider grunnlag for permitteringer

FTS krever at ansatte som kan sysselsettes på en fornuftig måte fortsatt skal stå i jobb., skriver tillitsvalgte. Her fra Jesus Christ superstar på Trøndelag teater som er rammet av permitteringer.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Fagforbundet Teater og Scene (FTS) er kjent med at det er sendt ut permitteringsvarsler til ansatte ved flere av de offentlig støttede scenekunstvirksomhetene, så også ved Trøndelag Teater. Fagforbundet er ikke enige at det foreligger saklig grunn til å permittere våre ansatte i det omfanget som nå er gjort.

Les saken: Trøndelag Teater permitterer nesten alle ansatte

At publikumsrettet aktivitet bortfaller betyr ikke at virksomhetene må innstille all annen aktivitet. Myndighetene har nedlagt forbud mot kulturarrangementer, men flere teatre gikk etter vårt syn for langt da de valgte å stanse store deler av driften.

Fagforbundet Teater og Scene ser behovet for tiltak som bidrar til å begrense smitten av koronaviruset, men mener likevel mange av våre faggruppers oppgaver kan utføres enten hjemmefra eller i en tilrettelagt arbeidssituasjon på arbeidsplassen.

Les også: Dere må gjerne heie på oss!

I dagens situasjon er mange bransjer er nødt til å legge ned arbeidet grunnet pålegg fra myndighetene. Vi mener derfor at det er spesielt viktig at de virksomhetene som kan bidra til å opprettholde sysselsettingen, gjør nettopp det.

De offentlig støttede scenekunstvirksomhetene opprettholder i stor grad sitt inntektsgrunnlag. Virksomhetene omtaler seg selv som en del av infrastrukturen for fri ytring, og de opererer med et samfunnsoppdrag. At muligheten for alternativ drift benyttes i liten grad bryter etter vårt syn med det oppdraget virksomhetene har fått fra offentlige myndigheter.

Les også: Massepermitteringer fra teatrene som følge av koronaepidemien

At arbeidsgiverne forutsetter at produksjoner skal gå som normalt når det igjen åpnes for publikum, er i seg selv et argument mot permitteringer av de ansatte. For eksempel vil manglende drift på verkstedene gi risiko for at fremtidige forstillinger blir skadelidende. Vi frykter et vedlikeholdsetterslep på tekniske områder, og mener virksomhetene i større grad burde benyttet mulighetene for kompetanseheving blant de ansatte i denne perioden.

FTS krever at ansatte som kan sysselsettes på en fornuftig måte fortsatt skal stå i jobb. Våre medlemmer arbeider i svært ulike yrker, avdelinger og arbeidssituasjoner, og det er ikke grunnlag for å permittere i så stort omfang som arbeidsgiverne nå har gjort.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå