Debatt:

Svarinnlegg til innsatt: En nødvendig beslutning

Tillit til systemet: – Så langt er jeg ikke kjent med noen alvorlige hendelser, sier Torill Holsvik Høyem.  Foto: Dino Trto

Saken oppdateres.

I et leserinnlegg får kriminalomsorgen kritikk. Kritikk må vi tåle, men i denne saken har jeg behov for å belyse saken fra kriminalomsorgens side. Før jeg går inn i kritikken, vil jeg understreke av kriminalomsorgen vanligvis er bundet av taushetsplikt, og derfor vanskelig kan uttale seg om enkeltsaker. Nå har domfelte opphevet taushetsplikten, noe som gir meg anledning til å kommentere hans sak spesielt. For meg er det viktig å understreke at vi selvsagt ønsker at våre domfelte og varetektinnsatte skal ha en stemme i offentligheten. Samtidig som det er viktig å opplyse om at vi kan ha «gode» grunner til å beslutte ting som oppleves urettferdig.

LES OGSÅ: Tusen takk til kriminalomsorgen

Domfelte ønsker å bidra i den omfattende dugnaden mot korona-viruset, og det synes jeg er veldig bra. Det ønsker også vi i kriminalomsorgen, som på lik linje med resten av Norge jobber målrettet for å hindre omfattende smittespredning. For å gjøre vårt, har vi iverksatt en rekke tiltak, som blant annet rammer domfelte, andre som gjennomfører straff og varetektsinnsatte. Domfelte soner for tiden en dom for et svært alvorlig forhold. Han er innvilget soning ved lavere sikkerhet og er innvilget frigang til arbeid. Kriminalomsorgen innskrenket muligheten til frigang raskt etter at regjeringen la frem de strenge tiltakene sine 12. mars 2020. Vi stanset samtidig retten til besøk i fengsler, innkalling til soning på lavere sikkerhet og åpnet for fremskutt løslatelse (at de som uansett har kort tid igjen av en dom kan slippe ut 10, 20 eller 30 dager før tiden, avhengig av domslengde). Dette er bare noen få eksempler på våre tiltak, som rammer mange.

Les også: Noen vil få det verre enn oss

Kriminalomsorgen, som andre institusjoner i Norge, praktiserer nå meget strenge rutiner for å unngå smitte. Vår oppgave er å prøve å sørge for at domfelte/varetektsinnsatte og våre ansatte ikke blir smittet. Smittevern går foran når vi iverksetter våre tiltak. Vi vet at mange av tiltakene medfører begrensinger for de domfelte, og det er svært beklagelig. Det er vi enige med domfelte i. Men det er helt nødvendig nå.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Les også: Rusmiljøets koronakrise


Jeg har altså forståelse for at domfelte ønsker å bidra i den nasjonale dugnaden. Der må alle gjøre sitt. Alle befinner seg i krevende situasjoner, som vi må løse etter beste evne. Vår jobb i kriminalomsorgen er at vi i alle saker gjør vurderinger rundt alvorligheten av det straffbare forhold og hvordan samfunnssikkerheten skal ivaretas før vi fatter beslutninger. I tillegg vurderer vi hensynet til fornærmede og/eller etterlatte og den alminnelige rettsoppfatning. Domfelte soner en lang dom for en svært alvorlig forbrytelse. Endt tid for ham er først i 2026. Hans jobb nå blir derfor å være tålmodig – på lik linje med alle vi som er rammet av «koronasituasjonen.»

Les også: Nå gjelder det å være nabokjerring for alle som ikke har det godt hjemme

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå