Debatt:

Ta hensyn så langt det er mulig

Naturvernforbundet i Trøndelag krever at arbeid innenfor hubroens hensynssone blir stansa, skriver debattanten.  Foto: STEIN BJØRU

Saken oppdateres.

Vindkraft, igjen. Og hubro, igjen. Men det kunne like gjerne vært en annen fugl, plante, dyr eller naturtype. Mange har ment at vi får da tåle å belaste litt av naturen for å få fram fornybar energi, som vindkraft. I denne omgangen skal vi ikke si mer om det faktum at vi allerede har kraftoverskudd så det holder, og at det er utenlandske investorer som tjener på at de får vår gratis natur med pengestøtte fra oss alle. Nå er det naturen som er tema.

Vi må vel tåle å ofre litt natur, eller i hvert fall belaste den litt, for å få grønn strøm. Når vi leser i tillatelsene til utbygging står det jo at man skal ta hensyn, og da må det vel være greit? For eksempel skal utbygger Trønderenergi og Stadtwerke Munchen på Frøya ta hensyn til hubro, står det i planene. Utbygger sier de skal «så langt det er mulig unngå anleggsarbeid på bakken» i området der hubroen har sitt jaktområde, i perioden 20. mars-15. august hvert år. Og det har NVE godkjent. Så fint da, at Trønderenergi tar hensyn til hubro i hekkeperioden. (At de ikke i det hele tatt har tenkt å ta hensyn til innbyggerne i området er råttent, men vi holder oss til naturen akkurat nå).

Les også: Hubroen ofres for vindkraftindustri

Så ble det ikke sånn likevel, det ble bare tomme ord. For på dagen 20. mars, når hensynsperioden skulle starte, sender Trønderenergi (ved Multiconsult) epost til NVE og forklarer at utbyggingen på Frøya er så forsinket at de ikke har anledning til å utsette anleggsaktiviteter til etter at hensynsperioden er ferdig. Dette har rådgiver Kråkenes i NVE både godkjent og akseptert i svar-epost til Trønderenergi. Behandlet på saksbehandlernivå, uten en eneste ansvarlig leder inne. Det viser hvor lett NVE tar på «hensyn til hubro så langt det er mulig», og det viser hvor enkelt det er i NVE å vurdere naturskade som uviktig. Det viser selvfølgelig også hvor ærlige Trønderenergi er når de står fram og sier de skal ta hensyn til naturen («så langt det er mulig»).

Vi er ikke forbauset og dette er ikke nytt. Men vi vil at folk skal være klar over at når det står «ta hensyn til trua arter» så er det ingenting verdt. Fordi det står jo alltid «så langt det er mulig», og da blir det pengene som rår.

Naturvernforbundet i Trøndelag har sendt klage til NVE og sagt at forsinking ikke er akseptabel begrunnelse for å bryte miljøvilkår, krever vedtaket opphevet og krever at arbeid innenfor hubroens hensynssone blir stansa inntil klagen er ferdig behandla. Så spørs det om NVE bryr seg om det i det hele tatt.

Les også: Ta forvalteransvar, naturvernminister Rotevatn!

Sett i forhold til den store raseringa av naturområdene og tapet for innbyggerne ved det Trønderenergi gjør på Frøya vil kanskje noen si at hensyn til om hubro skal finne mat blir småtteri. Men det som ikke er ubetydelig småtteri er at folk og politikere/beslutningstakere blir ført bak lyset gjennom fine formuleringer som det «å ta hensyn». For oss vanlige folk betyr det å ta hensyn at man faktisk tar hensyn og ikke gjør skade. For Trønderenergi og NVE er det bare ord i en plan, som de setter strek over straks de ønsker det. Det må vi huske på neste gang vi ser en sånn plan. Når de holder på sånn ser vi nok en gang at denne energien er ikke grønn. Den er rød, blodrød, etter alle døde dyr.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå