Debatt:

Svarer Adressa-kommentator om hyttekommuner: Godt smittevernarbeid i kommunene i Trøndelag

Fylekslege Jan Vaage svarer på en kommentar skrevet av Adresseavisens Tomas Kothe-Næss.   Foto: Espen Bakken

Saken oppdateres.

I Aftenposten kunne man nylig lese at Røros og flere andre kommuner i Trøndelag er på en «rødliste» for manglende smittevernplan. Dette blir gjentatt i en kommentar i Adresseavisen, da med henvisning til Aftenposten og særlig rettet mot hyttekommuner. Vi føler behov for å komme med et par presiseringer.

LES KOMMENTAREN: Hyttekommuner har seg selv å takke

Det viktige smittevernarbeidet som pågår i Trøndelag, inkludert hyttekommunene, ser ut til å være veldig bra. Fylkesmannen benytter derfor anledningen til å takke kommunene for den viktige jobben de gjør - fortsett med det.

Bakgrunnen for at Røros og flere kommuner havnet på en «rødliste» i Aftenposten er knyttet til en rapportering som fant sted i starten av februar. Vi ba kommunene om å gå gjennom sin smittevernplan og sende inn en kopi til Fylkesmannen.

LES OGSÅ: «Det verste som kan skje nå, er at dere som trenger hjelp, er redde for å være til bry»

Mange kommuner sendte i tillegg med kommentarer om hvorledes de tenkte å håndtere koronasmitten. Fylkesmannen så et behov for å følge opp de kommunene som ikke hadde redegjort for dette, for å få et helhetsbilde av beredskapen i fylket. Røros leverte smittevernplan i rett tid, men stod på listen over kommuner som Fylkesmannen ønsket mer informasjon fra og havnet derfor ufortjent på Aftenpostens «rødliste». Fylkesmannen fikk fortløpende informasjon fra kommunene i ukene etterpå og sendte derfor ikke ut noen ny forespørsel.

Vår vurdering er at den faktiske situasjonen i samtlige kommuner i Trøndelag er «grønne» hva angår smittevernarbeidet. Det gjelder også Røros.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå