Kulturdirektøren svarer idrettsrådet: Idretten må legge gode planer

Mannstungt: Karen Espelund beskriver internasjonal idrett som ekstremt mannstung og mener skiforbundet må jobbe aktivt for å endre dette.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Dette debattinnlegget er en kommentar til «Hva nå når idrettslagenes anlegg må finansieres med aktivitetsavgifter? av Anne-Lise Bratsberg, styreleder i idrettsrådet i Trondheim.

Idretten er en viktig del av trøndersk samfunnsliv, og bidrar til identitet og stolthet, og ikke minst god helse og store opplevelser, både som utøver og publikum. Idretten er også en viktige arena for sosialt samvær, mestring og tilhørighet.

Vi støtter derfor Idrettsrådets bekymring for tiden etter korona-krisen. Hva skjer med rekrutteringen når fellestreningene avlyses, og inntektsgrunnlaget for lagene endres? Alle har vi ansvar for å bidra til at en viktig aktivitet videreføres.

LES OGSÅ: Hva nå, når idrettslagenes anlegg må finansieres med aktivitetsavgifter?

Trøndelag fylkeskommune fordeler årlig store summer fra spillemidlene til idrettsanlegg. I 2019 var tildelingen på 142 millioner kroner. Dette er viktige bidrag til idrettslag og kommuner som vil bygge eller rehabilitere anlegg i lokalsamfunnet. Dessverre holder ikke overskuddet fra Norsk Tipping tritt med økende søknadssummer. I år har søknadssummen i Trøndelag økt med 98 til 773 millioner.

Fylkestinget vedtok nylig nye retningslinjer for fordeling av spillemidlene. Disse stiller større krav til gode behovsvurderinger og planforankring. Alle søknader må være omtalt i en plan, både i kommunene men også i idretten (særkrets/idrettskrets).

Framover må det bygges smartere og mer bærekraftig! Vi har flere eksempel på at nye haller utfordrer inntektsgrunnlaget til eksisterende haller innenfor samme «nedslagsfelt». Samarbeid og flerbruk på tvers av idretter og kommuner kan gi mer aktivitet, hver dag, hele året. Smart anleggsutbygging vil også gi lavere aktivitetsavgift for brukerne av anlegget.

Les også debattinnlegget: Belønningen ligger i enden av regnbuen …

I likhet med Idrettsrådet er vi opptatt av de økonomiske barrièrene. Barn fra mindre velstående familier er i mindre grad aktive i organisert idrett. Kulturdepartementets nye rapport viser kostnadsdrivere i idretten. Norges idrettsforbund er også bekymret, og uttaler at flere idretter har tilpasset seg et unødig høyt ambisjonsnivå på utstyr.

Vi har nå en unik mulighet til å gjøre gode grep med fokus på bærekraft og lokale løsninger for idrettsaktiviteten framover.

I dette vil både fylkeskommunen og ikke minst kommunene være sentrale aktører. Kommunene er de største «sponsorene» av norsk idrett, og får en viktig rolle, både med å sikre god folkehelse og høy deltakelse. Vi ser nå en utvikling der flere av de store anleggene bygges av kommunene, dette er svært positivt. Historisk ble ordningen med Norsk Tipping etablert som et bidrag i oppbyggingen av landet etter krigen. Modellen for finansiering av idrettsanlegg var enkel, med like stor andel fra dugnad, kommunal støtte og spillemidler.

Les også debattinlegget: Bilist i Trondheim: Åtte kritiske spørsmål til Miljøpakken

Nå er det tid for å tenke oppbygging igjen. Dette betyr at lag og foreninger som har igangsatt anleggsprosjekt prioriteres ved årets spillemiddelfordeling. Slik kan vi bidra til likviditet hos de idrettslag som har påløpte kostnader.

Sammen må vi bidra til en bærekraftig trøndersk idrett, med plass til både topp og bredde. La oss benytte en globale krise til å tenke mer lokalt. Trøndelag fylkeskommune er med på dugnaden!

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå