MDG-er svarer Kato Nykvist: Korona er ikke det samme som bærekraft

Debattanten er innstilt som ungdomskandidat til stortingsvalget for Grønn Ungdom Trøndelag.  

Saken oppdateres.

Kato Nykvist sier det vil være «urimelig» å hevde at koronakrisa er et «drømmescenario» for grønne politikere. Likevel er det nettopp det premisset han legger til grunn i sin svært upresise analyse av hva grønn politikk er. Det er heldigvis stor forskjell på å gjøre noe «over natta» og å starte en rask, styrt omstilling. At vi klarte å endre samfunnet raskt for korona har vist at vi kan hvis vi vil, men har også blottlagt at vi kunne unngått mange drastiske inngrep om vi hadde vært bedre forberedt. Det samme gjelder for klimatiltak.

Det stemmer at vi må fly mindre, kjøre mindre og forbruke mindre også etter koronapandemien er over. Men i motsetning til en i en pandemi, skal folk flest vil være i jobb, barna vil gå på skole, butikkene vil være åpne og bøndene kan gjennomføre våronna som planlagt.

LES BAKGRUNNEN FOR DEBATTEN: Velkommen til MDG-samfunnet

Nykvist stiller spørsmålstegn ved hvordan man skal skape et grønt samfunn som er både økonomisk og sosialt forsvarlig. For det første, skal vi slutte å være så avhengige av én råvareindustri, men heller ha en økonomi som har mange ben å stå på. Det gjør oss bedre rustet til framtidige utfordringer. «Grønt» innebærer også at de økonomiske musklene Norge har, skal brukes til å løfte fram de som trenger det – for eksempel alle de arbeidene vi nå omtaler som «samfunnskritiske», men som vi har underbetalt i årevis. Og i motsetning til hva Nykvist skisserer, har bedrifter åpenbart langt bedre forutsetning for å omstille seg over en tiårsperiode enn de har til å overleve en plutselig langvarig nedstenging.

Koronasamfunnet er ikke et «slags frampek på morgendagens samfunn, slik MDG forestiller seg den». Om det er noe koronakrisa har vist, er det ikke svakhetene med grønn politikk. De har vist at raske endringer er mulig. Men regjeringen vil ikke starte arbeidet for en bærekraftig framtid etter korona. Det er et frampek vi skal merke oss.

LES OGSÅ: Hvorfor får vi vindkraft vi ikke trenger?

Tiltakene mot korona har fungert fordi at folk flest har kunnet samle seg om dem. Den samme solidariteten og motet trenger vi de neste årene også. Forenklede aviskommentarer som gjør folk redde for klimatiltak vil bare skape motstand mot vår største fellesdugnad, klimakampen.

Nykvist har rett i en ting: Det er tempoet på tiltakene som skiller grønne politikere fra resten. Vi i MDG vet at klimaet ikke kan vente. Vi kan faktisk leve i økologisk balanse, i en verden som funker for både mennesker og miljø. Jeg skal med glede ønske dere velkommen til MDG-samfunnet når den tid kommer.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå