Debatt:

Samfunnet har utviklet seg de siste ti årene, Tore O. Sandvik

Fylkesordfører Tore O. Sandvik henger igjen i mer enn ti år gammel byutviklings- og klimapolitikk, mener innleggsforfatterne.  Foto: Mariann Dybdahl (Tore O. Sandvik i Elgeseter gate)

Saken oppdateres.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik henger igjen i mer enn ti år gammel byutviklings- og klimapolitikk når han i sitt innlegg 29. april argumenterer for å rive de tre jugendgårdene i Elgeseter gate. Fylkesordføreren refererer til en tverrpolitisk enighet om å ta Elgeseter gate tilbake til byen ved å omgjøre gata fra en mur av trafikk til en levende del av byen.

LES SANDVIKS INNLEGG: Elgeseter gate for framtida

Denne visjonen er det fortsatt enighet om, men hva som skal til for å oppnå dette, er vi svært uenige om. Sandvik mener at man gir gata tilbake til fotgjengere ved å utvide gateløpet og rive tre verneverdige bygårder som vil være et godt utgangspunkt for å lage byrom og møteplasser skjermet fra trafikk. Ønsket om å omgjøre Elgeseter gate fra en mur av trafikk ved å gjøre gata bredere, minner litt om et forslag om å øke fartsgrensa i Midtbyen for å få bedre luftkvalitet ved å få bilene fortere ut av sentrum.

LES OGSÅ: Åpen krangel mellom Sandvik og Skjøtskift

LES OGSÅ SAKEN: Sjokkvending fra Høyre om jugendgårdene i Elgeseter gate

Hvis dagens Elgeseter gate får problemer med å ta unna trafikkveksten om fire-fem år, bør det åpenbare svaret fra byentusiaster og politikere med visjoner burde være å ta i bruk historisk bebyggelse og planlegge for folk, ikke biler. Svaret fra Tore O. Sandvik på fremtidig trafikkøkning ser ut til å være en byutviklingspolitikk fra 60-tallet hvor vi river skiten, bygger bredere vei og aksepterer det uunngåelige.

LES OGSÅ: Meningsløst at noen fremdeles vurderer å bevare denne uinteressante fasaden

Heldigvis har verden gått videre de siste ti årene. Befolkningen har blitt mer opptatt av utslippskutt, gjenbruk og kulturminner. Det er høyere betalingsvillighet for å bo i en verneverdig bolig eller i områder med høy tetthet av kulturminner. Nye mål for miljøpolitikken ble godkjent i statsråd i april i år.

Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap og opplevelse, og det offentlige skal være en aktiv pådriver og et godt eksempel når det gjelder bruk og transformasjon slik at kulturhistoriske verdier ivaretas og kulturmiljøer vitaliseres. Veiledende plan for offentlige rom på Bycampus Elgeseter vektlegger at attraktivitet med estetiske og kulturhistoriske kvaliteter fremmer gange. Jugendgårdene har en viktig arkitektonisk, by- og historiefortellende funksjon, med miljøskapende kvaliteter.

LES OGSÅ: Murgårdene i Elgeseter nok en gang

Byggsektoren står for 40 prosent av det globale klimagassutslippet og byggematerialene utgjør over 80 prosent av sektorens utslipp. Rehabilitering og oppgradering av kulturhistorisk verdifulle bygninger og anlegg derfor er viktige bidrag for å redusere utslipp fra sektoren.

Å rive jugendgårdene vil koste om lag 38 millioner uten at det fører til vesentlige fordeler for trafikkavvikling og trafikksikkerhet eller at det er avgjørende for å få midtstilt eller sidestilt busstrasé. Ved å bevare gårdene kan salgsinntekt redusere prosjektets kostnader og når den opprinnelige byggelinja bevares, kan i tillegg annen bortregulert eiendom langs Elgeseter gate gi ytterligere inntekter og muligheter for bydelen.

LES OGSÅ LESERINNLEGGET: Er det greit å rive jugendperler?

I byutvikling er det meningsløst å sette bygninger opp mot mennesker. Et godt byrom har et samspill mellom folk og bygninger, kulturminner og bomiljø. Det er ingenting de siste ti årene som tyder på at bredere vei eller å rive verneverdig bebyggelse skaper gode byer for menneskene som bor i den. Både kunnskap om og holdninger til kulturminner og privatbil har endret seg drastisk siste ti år.

Det finnes verken tungtveiende økonomiske, trafikale eller byutviklingsmessige grunner til å rive bygårdene, mens det å ta vare på verneverdig bebyggelse både er bra for mennesker, klima og økonomi. Da holder det ikke å klamre seg fast i gamle visjoner om en bulevard som ble planlagt for nesten hundre år siden.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Rives husene, vil det knake i det rødgrønne reisverket

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Ikke riv skiten no igjen

LES OGSÅ: Dårlig byutvikling å bevare de tre husene i Elgeseter gate

LES OGSÅ: Han kjemper for å bevare jugendbygningene

LES OGSÅ: Riv de tre husene i Elgeseter gate!

LES OGSÅ: Jugendgårdene kan gi Elgeseter gate et løft

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå