Ingen har avlyst det grønne skiftet, Adressa

Trondheim 15. november 2019 Linda Hofstad Helleland presenterer sin bok Ren idrett, skittent spill.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Dette er et svar på Adresseavisens lederartikkel om grønn omstilling.

Det er lett å se seg blind på statistikk, men det er viktig å huske på at bak de 430 000 som nå er arbeidsledige i Norge, står det 430 000 personer som har familier å forsørge og regninger som skal betales. Jeg mener vi skal gjøre alt i vår makt for å sikre at disse menneskene har en jobb å gå til når denne krisen er over.

LES LEDEREN: Grønn omstilling blir helt nødvendig

Derfor er min aller største bekymring hvordan de jobbene skal skapes. Selvsagt skal vi overholde våre klimaforpliktelser, og utslippene skal ned. Jeg kan berolige Adresseavisens redaktør om at jeg ikke har noen planer om å avlyse det grønne skiftet, tvert om. Det er ingen motsetning mellom å skape arbeidsplasser og å føre en god klimapolitikk.

LES OGSÅ: Analytikere tror oljeprisen vil falle igjen

Når Høyres programkomité nå skal stake ut kursen fremover, vil det viktigste være å se på hva vi kan gjøre for å få flere ut i jobb. Det betyr at vi må se på hva vi kan gjøre for at det blir enklere å starte en bedrift, og enklere å skape arbeidsplasser.

Det som hele veien har vært mitt poeng, er at situasjonen landet nå befinner seg i, setter en del debatter i et nytt lys.

For eksempel: Er dette tiden for å gjøre som noen partier vil, nemlig å kraftig begrense oppdrettsnæringen og deres mulighet til å vokse og ansette flere?

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til

Eller ta et lokalt eksempel fra Ørland kommune: De siste ti årene har kommunen hatt en positiv næringsvekst innen blå sektor, som med alle ringvirkninger har betydd totalt 900 arbeidsplasser og over seks milliarder i lokal verdiskaping. Men nå står den videre veksten av næringsliv og arbeidsplasser i fare for å bli stoppet som følge av at fylkesmannen har valgt å overkjøre kommunen, og gått inn for en verneplan for området som vil gjøre det utfordrende å utvikle ny, bærekraftig blå-grønn næring.

Dette er en ren prioriteringsdebatt, hvor man må veie noen hensyn opp mot hverandre. Programkomiteen i Høyre vil snu og vende på hver stein for å se hva vi kan gjøre for at flest mulig skal kunne ha en jobb å gå til. Da må vi vurdere hvilke reguleringer som påvirker hvilke næringer, og det betyr også at vi i noen tilfeller må endre reguleringene slik at vi kan skape mer og sysselsette flere.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå