Norwea bagatelliserer vindkraftens arealbehov

Vi oppfordrer vindkraftbransjen til å fremvise reelle og nyanserte konsekvenser ved vindkraftutbygging, skriver Motvins Norge. Her fra vindpark på Storheia i Åfjord.   Foto: Kim Nygaard

Saken oppdateres.

I et debattinnlegg opplyser Norwea ved Andreas Thon Aasheim at bygging av 52 vindkraftanlegg i Norge krever et planområde på kun 493 km2. Dette er til sammenligning 2,9 ganger større areal enn samlede industriareal i Norge (iht. arealstatistikk fra Statens kartverk).

Vindkraftbransjen og Norwea forsøker stadig vekk å bagatellisere arealkonsekvensene ved vindkraftutbygging. De benytter begrepene «direkte inngrep» og «planareal» for å beskrive konsekvensene. Planarealene.

Les først innlegget fra KS: Tina Bru må koble vindkraft på normal arealforvaltning

Motvind Norge utarbeidet 1. oktober 2019 en arealrapport som beskriver de ulike arealkonsekvensene ved vindkraftutbygging. Denne rapporten er basert på en detaljstudie av Sørmarkfjellet vindkraftanlegg og planarealene til alle planlagte vindkraftanlegg i Trøndelag.

Statistikken viser at man trenger et planareal på 38 km2 for å produsere 1 TWh per år. Konsesjonsgitte vindkraftanlegg i Norge har en kapasitet på 24,5 TWh og vil derfor behøve et planareal på 931 km2.

Les så svaret fra Norwea: Nei – vindkraften krever ikke 1760 km2 areal

Der er imidlertid fullstendig uinteressant å benytte planarealet for å beskrive konsekvensene av vindkraftutbygging. For å belyse konsekvensene av 24,5 TWh viser Motvind Norge sine beregninger følgende arealforbruk:

 • 95 km2 blir direkte berørt av inngrep (veier, skjæringer, fyllinger).
 • 931 km2 definert som planområde (omfatter ikke adkomstveier, kraftlinjer...).
 • 2396 km2 blir ubeboelig pga. støy over 45 dB(A)Lden.
 • 5073 km2 blir ubrukelig til rekreasjon og friluftsliv pga støy over 40 dB(A)Lden.
 • 5518 km2 blir berørt av infralyd innenfor en avstand på 2,5 km.
 • 654 km2 blir utsatt for direkte iskast store deler av vinteren (større areal blir avsperret).
 • 1655 km2 blir ubeboelig pga. skyggekast.
 • 1055 km2 blir totalt dominert av turbiner og inngrep («totaldominans»).
 • 3233 km2 blir dominert av vindkraftanlegget («ytre visuelle dominanssone»).
 • 14 063 km2 blir berørt innenfor 5 km avstand, inngrepsfri natur berøres.
 • 288 200 km2 er areal innenfor 30 km avstand hvor turbinene potensielt kan være synlige

Les også: Hele vindkraftregimet må forandres

Dette viser de reelle arealkonsekvensene ved godkjente vindkraftverk med en årsproduksjon på 24,5 TWh. Det er imidlertid søkt om konsesjon for utbygging av 78,5 TWh vindkraft. Arealene i tabellen kan derfor tre-dobles hvis alle omsøkte prosjekter godkjennes!

Vi oppfordrer vindkraftbransjen til å fremvise reelle og nyanserte konsekvenser ved vindkraftutbygging. Ikke fordekke sannheten ved å bagatellisere konsekvensene!

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå