Debatt:

Norske veteraner fortjener mer enn takksigelser

For den som reiser ut er det avgjørende å vite at en selv og sine nærmeste blir ivaretatt dersom noe skulle skje, skriver innleggsforfatterne. Her fra 8. mai-markeringen i 2019.  Foto: Håvard Jensen (fra 8. mai-markeringen 2919)

Saken oppdateres.

På frigjøringsdagen 8. mai gir vi i år en spesiell heder til de som tjenestegjorde under andre verdenskrig. På grunn av koronapandemien må vi sende vår takknemlighet digitalt og på avstand, men den er ikke mindre verdt av den grunn.

Det er nå 75 år siden vi ble frigjort etter fem års okkupasjon. Alle landets veteraner og deres familier fortjener en stor takk fra det norske samfunnet. Men de fortjener mer enn det. Veteranene våre må enda bedre tilpasset helsehjelp, og det må bli enklere å være en veteranfamilie. Det skjer nå gjennom regjeringens nye stortingsmelding om veteranpolitikk.

Les også: Gamle soldater stiller ikke spørsmål. De gjør som de får beskjed om

Alle som har deltatt i internasjonal fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats på vegne av Norge, fortjener samfunnets anerkjennelse. Dagens veteraner er en sammensatt gruppe, både tjenestegjørende personell, sivilister og pensjonister. Det er totalt 39 000 kvinner og menn som har deltatt i internasjonale operasjoner siden 1978. Tar vi med samtlige som har tjenestegjort siden Tysklandsbrigaden, er det rundt 100 000. Derfor må også veteranpolitikken favne mangfoldet. Noen har deltatt i farlige stridssituasjoner mens andre ikke har vært i direkte kamphandlinger. Uavhengig av hvilke oppgaver de har løst eller er i ferd med å løse, er deres innsats viktig for Norge.

Les også: Ny langtidsplan for Forsvaret - riktig vaksine eller keiserens nye klær?

Vårt ansvar er å ta vare på veteranene og gi dem oppfølging før, under og etter tjeneste. Det gjelder også familiene deres.

Det er ikke vanskelig å forstå at hverdagen som veteranfamilie kan være tøff. Lange perioder borte fra familien kan i seg selv være krevende. Tjeneste i internasjonale operasjoner utgjør ellers en risiko både for den fysiske og psykiske helsen. For den som reiser ut er det avgjørende å vite at en selv og sine nærmeste blir ivaretatt dersom noe skulle skje.

Blant tiltakene som Høyre i regjering nå sørger for er bedre kompensasjon for ulønnet foreldrepermisjon for hjemmeværende, bedre kompensasjon for syke barn og parsamtaler før utreise. Alt dette bidrar til å gjøre familielivet enklere i en krevende tid. Det er også viktig å ta vare på veteranenes psykiske helse. Derfor må vi bidra til større åpenhet og aksept for psykiske helseproblemer. I tillegg trenger vi mer kunnskap om hvordan familier opplever utenlandstjenesten, spesielt veteranenes barn. Dette er blant de mange temaene som den nye stortingsmeldingen tar for seg.

Les også: Vi kan ikke skyte virus med kanon

Veteranene er en ressurssterk gruppe. På de fleste områder klarer de seg like bra eller bedre enn befolkningen ellers. De har erfaringer og kompetanse som kommer hele samfunnet til gode. Deres ekstraordinære innsats gjør likevel at de trenger en ekstraordinær oppfølging. Deres innsats har vært og er avgjørende for vår frihet. Derfor fortjener de i tillegg til anerkjennelse en politikk som gjør det mulig å tjenestegjøre i operasjoner – for vår alle felles trygghets skyld.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå