Debatt:

Nye Veier - send en takk til regjeringen!

Regjeringen har gitt Nye Veier et stort fortrinn, skriver Dieter Manka. Her er prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier.  Foto: Martin Andersen

Saken oppdateres.

Viser til innlegg fra Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg, Opp.no 19.april og Trønderavisa 22.april.

Jeg er enig i at det bygges veger som aldri før i Norge. Men det skyldes i all hovedsak at det er bevilget mye mer penger i form av avsetninger, fond og bevilgninger til dette formålet enn noen gang før. De fleste blir også begeistret for et formidabelt løft på dette området.

Dette er også det eneste denne regjeringen bør få skryt for i denne sammenhengen.

LES OGSÅ: Vi har rom for å ta vare på veiene, slik at folk kommer seg trygt hjem

Regjeringen har gitt Nye Veier et stort fortrinn. Nye Veier har penger på bok og slipper å bry seg om årlige statlige bevilgninger. Vegprosjekt kan startes opp raskere, og der det er mest kommunal velvillighet for igangsetting. Dette gir Nye Veier mye makt som kan brukes ved å spille ut kommuner opp mot hverandre, og uten politisk innblanding.

Det som heller aldri nevnes er politikerens gedigne sløsing av midler ved å splitte opp godt etablerte fagmiljø i Statens vegvesen i mange utbyggingsforetak rundt omkring, en nedbygging som mangler sidestykke i dette landet.

Fagkompetansen finner vi nå i Nye Veier, Statens vegvesen og i fylkeskommunen. Det er dermed etablert tette skott, der det før bl.a. var fri flyt og utnyttelse av fagkompetansen på tvers. Alle strever med det samme: å planlegge, bygge og vedlikeholde veger. Her har regjeringen gjort det motsatte av ellers velkjente argumenter som stordriftsfordeler, utnytte ressurser på tvers, bærekraftige enheter og ikke minst erfaringsutveksling.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Det er faktisk ingen av de ovenfor nevnte som bygger veger fysisk lenger. Til det benytter de seg av samme verktøykassa; de bruker konsulenter til å utrede og entreprenørene for å bygge og vedlikeholde. De bruker kjente kontraktsstrategier og kontraktsformer som er utviklet og utprøvd i Statens vegvesen over mange tiår. Ingenting er nytt!

Det er også verdt å nevne at det ikke er Nye Veier som bestemmer hvor nye vegtraseer skal bygges, selv om deres forslag skulle synes å være aldri så gode. Vegbygging handler om verdivalg og om lokal medbestemmelse. Det er fortsatt kommunene som er planmyndighet og har det siste ordet i vegsaker.

LES OGSÅ: Nye Veier om ny E6: Mer effektiv og trafikksikker vei – og mindre klimagassutslipp

Nye Veier har utlyst store anbud med enkeltkontrakter på flerfoldige milliarder. Her er det krav om kort byggetid og behov for store ressurser som bare de største utenlandske entreprenørselskaper kan matche. Er det dette som menes med nytenkning og å holde kostnadene nede? Hvor havner mesteparten av verdiskapningen mon tro? Det er dessuten misforstått at det er alltid billigst å bygge fortest mulig. Det er den mest økonomiske byggetiden som er den mest lønnsomme.

Statens vegvesen har i hundrevis av prosjekter vært banebrytende og nytenkende ved å endre måten å planlegge, bygge og drifte veger på og ved også å tilpasse kontraktstrategier i henhold til omfang av kontrakt, markedssituasjon og tid, uten at det er blitt nevnt som en suksess fra politikerens side.

Les kommentaren: 244 millioner per kilometer. Er det verdt det?

I disse Koronatider blir det spennende å se om det ikke snart blir noe politisk inngripen i valg av kontraktsstrategier for at norske entreprenørselskap kan være med å konkurrere på de største og mest krevende kontrakter som ville gi våre entreprenører livsviktig læring og ny verdifull kompetanse.

Etter mitt syn har det blitt altfor mye ufortjent skryt i avisene om Nye Veier. Politikere, som har skapt denne konstellasjonen, får skryte uhemmet uten at det finnes belegg for påstandene. Nye Veier virker også svært så fornøyde med all den gode omtalen de får av sine politiske skapere.

Det synes som det egentlige målet fra vår regjering er å fjerne all statlig utbygging fra Statens vegvesen og flytte dette over i statlige aksjeselskap som Nye veier. Men da er det ikke på grunn av at det er så genialt, men pga. at det bare ønskes endret.

Les også: Vatnan på ville veier

Les også: Nye Veier-direktør: Faktafeil og unyanserte påstander om E6-utbygginga

Les også: Feil om faktafeil om E6

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå