Debatt:

Digitale forelesninger ved NTNU

Saken oppdateres.

6. mai skrev Adresseavisen om Celine Storstad som har søkt seg inn på grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn ved NTNU. Jeg må starte med å si: gratulerer med studievalget og velkommen til oss! Jeg skjønner godt at tanken på å starte opp høstsemesteret digitalt, kan virke demotiverende.

LES SAKEN: Når Celine blir student til høsten, får hun ikke gå på forelesning

Etter en lengre periode med tom campus og mye skjermtid gleder vi oss til vi igjen kan ta imot både nye og gamle studenter. Akkurat hvordan det skal skje, er ikke ferdig planlagt enda, men vi arbeider for å få til undervisningsopplegg som er trygge med hensyn til smittevern, og der vi tar i bruk campus så mye som det lar seg gjøre for å overholde NTNUs og myndighetenes råd.

LES OGSÅ: Når (studie) hverdagen blir snudd på hodet, bør kravene til studenter justeres

Når avisa skriver at forelesningene skal være digitale i høst, så vit at forelesninger bare er en del av den samlede undervisninga som studenter får tilbud om på NTNU. For lærerutdanningene, som jeg kjenner best, er det slik at vi i liten grad har bruk av enveis forelesninger der flere hundre studenter sitter tett i tett.

LES OGSÅ: - Større grunn enn noen gang til å søke universitetsstudier i år

Undervisninga vår består av så mye mer: gruppearbeid, diskusjoner, labøvinger, verkstedarbeid, ekskursjoner mm. Med andre ord: ikke baser deg på at du kan sitte hjemme på hybelen til høsten – det vil bli faglig opplegg på campus. Også linjeforeningene er i gang med å planlegge trygge sosiale sammenkomster for å skape godt studentmiljø fra starten av.

Både nå og ellers er vi særlig opptatt av å legge til rette for en god start for førsteårsstudentene. Når man er fersk student er det ekstra viktig å bygge relasjoner, og det har positive ringvirkninger både psykososialt og faglig å få på plass et godt studiemiljø og god gruppedynamikk fra starten av. Det bygger vi videre på gjennom studieløpet.


På forsiden nå