Utdanningsforbudet svarer om anmerkninger: Tillitsreform i det blå

Politikere kan ikke, og skal ikke, detaljstyre pedagogisk praksis gjennom politiske vedtak, skriver Geir Røsvoll.  Foto: MARIUS SUNDE TVINNEREIM

Saken oppdateres.

Red.anm.: Denne saken ligger til behandling i oppvekstkomiteen i Trondheim kommune.

Gjermund Gorset (Ap) og Mona Berger (SV) har fremmet et privat forslag for bystyret i Trondheim hvor de ber kommunedirektøren om å fjerne praksisen med anmerkninger i skolen. I tillegg ber de om at kommunedirektøren skal søke om å få gjennomføre en forsøksordning med å fjerne karakteren for orden og atferd på enkelte skoler.

At Gorset og Berger, på bakgrunn fra tilbakemeldinger fra Forandringsfabrikken, ønsker å løfte fram elevperspektivet er viktig. Vi trenger en utdanningsdebatt der både lærere, elever, foreldre, politikere og andre kommer til orde. Likevel overrasker det oss at de to politikerne er så skråsikre på fasiten i denne saken. Og at de ønsker å trumfe igjennom et detaljstyrende vedtak uten faglig diskusjon og faglige prosesser.

LES DET FØRSTE INNLEGGET: Anmerkninger fungerer ikke etter hensikten

LES OGSÅ: En direkte inngripen i lærernes autonomi

I 2018 fremmet Ap, SV og Sp et forslag om en tillitsreform i skolen for Stortinget. Ett av de sju punktene som sto på denne lista lød slik: Stortinget ber regjeringen foreslå endringer i opplæringsloven for å klargjøre og styrke lærernes faglige skjønns- og beslutningsmyndighet. Hvordan mener Gorset og Berger at deres forslag står seg opp mot dette punktet i forslaget om tillitsreform som ble fremmet av deres egne partier for Stortinget. I innlegget 4. mai skriver Gorset og Berger at vi i fellesskap løser utfordringene best. Det er vi helt enige i, men hvordan står den uttalelsen seg opp mot at et politisk forslag blir gjennomført uten at profesjonsfellesskapet i skolen er hørt?

Les også: Anmerkninger skal ikke være straff

Vi mener dette står i sterk kontrast til intensjonene i tillitsreformen, og til prinsippet de selv tar til orde for – å lytte til flere berørte parter. Vi er glad for at vi har lokalpolitikere som engasjerer seg i skole- og barnehagepolitikk. Vi verdsetter samarbeidet vi som organisasjon har med politikerne på disse områdene, og opplever i stor grad at prosessene har vært ryddige. I dette tilfellet velger i stedet de to lokalpolitikerne å overkjøre både profesjonen og andre fagstemmer.

Utdanningsforbundet anerkjenner fullt ut at politikerne skal legge overordnede rammer for skolen. Men politikere kan ikke, og skal ikke, detaljstyre pedagogisk praksis gjennom politiske vedtak. Hva blir det neste? Vi har sett mange eksempler på uheldig politisk detaljstyring av skole- og barnehagesektoren i Norge de senere årene. Men trodde faktisk at de partiene som styrer Trondheim i dag, ønsket et annen kurs. Vi foreslår at Gorset og Berger tar initiativ til at det børstes støv av tillitsreformen som aldri ble noe av. Vi mener det politiske forslaget som ble fremmet i 2018 av SV, Ap og Sp var godt, men dessverre viser denne debatten at tillitsreformen så langt kun er tomme ord.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå