Debatt:

Klimahandling nå!

En fakta- og kunnskapsbasert tilnærming som må være styrende for den politikken som skal vedtas, skriver Ola Renolen (MDG).  Foto: Helene Mariussen

Saken oppdateres.

23. april publiserte Miljødirektoratet tall for utslipp av klimagasser i kommunene. Tallene viser at utslippene i Trondheim økte med omtrent 7000 tonn. Det var størst økning for veitrafikk og annen mobil forbrenning, etterfulgt av industri, olje og gass og sjøfart. Utslippene fra energiforsyning ble redusert.

LES BAKGRUNN: Klimasmell for Trondheim - utslippene øker

26. april benytter statsministerens høyre hånd Peder Egseth sjansen til å skyte mot den rødgrønne koalisjonen og kritisere oss for manglende styring og feilslått politikk. Ottar Michelsen (SV) og Roar Aas (AP) tok raskt agnet og tilbakeviser Egseths enkle retorikk med gode svar de påfølgende dagene.

LES OGSÅ: Høyre på sidelinja

Det enkleste og billigste retoriske grepet tilbake til Egseth og Høyre ville vært: hvilke forslag har Høyre fremmet og/eller støttet i den samme perioden som ville gitt et annet og bedre resultat? Ville det vært bedre med Høyre ved roret i Trondheim. Svaret er enkelt: Neppe! Men så vil vi ikke stikke under stol at Egseth har et viktig poeng.

LES OGSÅ: Ta deg en tur innom speilet, Egseth

Utslippene økte i perioden 2017-2018 selv om målet var å ta de ned. Det er ikke godt nok og ikke akseptabelt at utslippene øker når vi både har planer for og bruker penger for å få det motsatte til å skje. Hvordan det reelt gikk fra 2018 til 2019 og fra 2019 til 2020, vet vi ikke ennå. For de nærmeste årene har vi prognoser, for årene tidligere har vi målinger og utregninger.

Klimahandlingsplanen med påfølgende konkrete tiltak og klimabudsjett, som er vedtatt men vil bli operativt i løpet av 2020, er viktige og riktige grep som skal hjelpe oss til å vite hvilke konkrete tiltak som skal iverksettes.

LES OGSÅ: Holdning over underholdning, Ottar Michelsen

Det haster og da er det viktig å ta de grepene som virker. Så er det slik som Egseth også bør vite at vi ikke har parlamentarisme i Trondheim, politikerne styrer via kommunedirektøren. Derfor vil et ansvarlig svar på Egseths «angrep» være å spørre kommunedirektøren om mer fakta, hva er sammenhengene og bakgrunnen for disse endringene, hvordan vil dette påvirke utslippsbanen for de målene vi har satt for 2023 og 2030?

Disse spørsmålene stiller jeg i formannskapet 19. mai. Da er det svarene, og en fakta- og kunnskapsbasert tilnærming som må være styrende for den politikken som skal vedtas, slik at vi når målene for 2023 og 2030. Ikke bare etter prognoser, men når det måles og regnes.

LES OGSÅ: Ikke godt nok, Egseth

Vi har også innført klimabudsjett som skal vise hvor mye vi skal kutte og hvem som er ansvarlig, nettopp for at vi skal kunne sikre framdrift og ta grep om vi ikke er på riktig kurs. Vi kommer ikke til å akseptere at det ikke tas nødvendige grep for at målene skal nås, det vil vi kreve av kommunedirektøren og hans stab, og det vil vil kreve av den koalisjonen vi styrer byen sammen med. Vi kan ikke leve med at utslippene øker på vår vakt!

LES OGSÅ: Ikke skyld på alle andre, SV-Michelsen

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå