Nye Veier svarer om «naturvandalisme»: At de velger å bruke så sterke ord, får stå for deres regning

Som en ansvarlig samfunnsaktør er også Nye Veier opptatt av å bevare områder med stor naturverdi, sikre truede arter og unngå forurensing av populære friluftsområder, skriver Johan Arnt Vatnan.  Foto: Sebastian S. Bjerkvik

Saken oppdateres.

Kommentar til innlegget «Nye Veiers massive utfylling i utløpet av Stjørdalselva er naturvandalisme», skrevet av Ellen Andersson, leder av Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker, 15. mai 2020.

Naturvernforbundet tar opp viktige tema knyttet til miljøbelastning og bevaring av natur og artsmangfold i forbindelse med bygging av ny E6 mellom Ranheim og Værnes. Dette er sentrale samfunnsspørsmål som også vi i Nye Veier tar på det største alvor. Bevaring av natur og reduksjon av klimagassutslipp er sentrale prosjektmål for Nye Veier. Vi forholder oss til alle lovkrav og reguleringer knyttet til miljø og bærekraft, og utarbeider detaljerte tiltaksplaner for miljøaspektene.

Nye Veier er opptatt av å føre en saklig og faktabasert dialog rundt disse viktige temaene. At Naturvernforbundet velger å bruke sterke ord som «naturvandalisme», får stå for deres regning.

LES OGSÅ: Innlegget til Naturvernforbundet

Naturvernforbundet hevder videre at Nye Veiers søknader har så vesentlige mangler at de bør avvises av Fylkesmannen. Dette mener Nye Veier ikke er korrekt. Søknadene er forskriftsmessig utformet og inneholder omfattende dokumentasjon. Det er gjennomført omfattende geologiske undersøkelser og det er gjort hydrologiske beregninger som viser hvordan Stjørdalselva vil påvirkes. Det skal videre gjennomføres for- og etterundersøkelser knyttet til laks og sjøørret. Vi har hatt kontinuerlig dialog med Fylkesmannen gjennom hele søknadsprosessen, og har forsøkt å fange opp og besvare alle spørsmål som har kommet underveis.

Det er viktig å presisere at søknadene kun er en skisse. I det videre arbeidet skal det utarbeides en detaljert tiltaksplan for å redusere miljøavtrykk og oppheve de negative konsekvensene på best mulig måte. Tiltaksplanen skal utvikles sammen med, og godkjennes av, kommune og Fylkesmann. Dette for å sikre at natur og populære friluftsområder blir godt ivaretatt. Arbeidet vil ikke være mulig å starte før det foreligger en godkjent reguleringsplan.

LES OGSÅ: Nye Veier-direktør: Faktafeil og unyanserte påstander om E6-utbygginga

LES OGSÅ: Feil om faktafeil om E6

Nye Veier forholder seg til alle offentlige reguleringer og lovkrav knyttet til miljø, og har dessuten strenge interne målsetninger for å verne natur og miljø på best mulig måte. Dersom Naturvernforbundet mener søknadene fra Nye Veier er mangelfulle, går vi ut fra at de har gitt sine høringsinnspill til Fylkesmannen, som til sjuende og sist skal ta beslutningen.

Som en ansvarlig samfunnsaktør er også Nye Veier opptatt av å bevare områder med stor naturverdi, sikre truede arter og unngå forurensing av populære friluftsområder. Vi mener prosjektet slik det foreligger ivaretar disse miljøhensynene på en svært god måte.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå