Debatt:

Det året alt var annerledes

Aksjonen «Det gjelder livet» arrangerte i desember 2019 markering på Rådhustrappa i Trondheim. Her holder Håvard Ravn Ottesen appell.  Foto: Glen Musk (ARKIV)

Saken oppdateres.

Bystyret i Trondheim har gjennomført et koronakutt. Dette berører alle innbyggere også de som har store behov for helse- og omsorgstjenester. Her også byens utviklingshemmede. Nå går de en stusselig sommer i møte.

Trondheim kommune skal ha ros for å ha forsøkt å få til løsninger for de som bor i bofellesskap, strenge smitteregler har gjort at dagtilbud over natta forsvant. Utviklingshemmedes «arbeidsliv» er ikke så enkelt å organisere som hjemmekontor. De trenger personbistand i et omfang det offentlige ikke har vært i stand til å gi alle, selv om det er omdisponert personale fra dagtilbudet til bofellesskapene.

Mange utviklingshemmede har derfor fått nødvendig støtte og personbistand fra pårørende. Pårørende som etter at den utviklingshemmede etter loven ikke har et omsorgsansvar, men som likevel yter en betydelig merinnsats.

Ulike fritidsaktiviteter, organiserte og uorganiserte av frivillige er stengt. Utviklingshemmede har blitt nært isolert i egen bolig. Venner og nærpersoners mulighet til å besøke har vært begrenset. På grunn av måten tjenesten er organisert på, har råd om smittevern med maksimalt fem personer samlet gjort enkle og hverdagslige ting vanskelig.

I disse dager åpnes det for at inntil 20 personer kan møtes privat og det er mulig med organiserte tilbud med inntil 50 personer. Da er det et paradoks at medlemmer i Norsk forbund for utviklingshemmede får avslag på en søknad om å møtes fem stykker for å spille boccia utendørs. For det første; dette samsvarer ikke med samfunnets øvrige idé om smittevern, og for det andre; hvem andre må søke om å få gjøre en fritidsaktivitet?

LES OGSÅ: Fra karsk til korona

Barnehager, skoler gjenåpnes. Det er viktig at arbeidslivet kommer tilbake til den nye normalen. Stadig flere arbeidstagere våger seg en tur ut av hjemmekontoret. Dagtilbudet for utviklingshemmede derimot, lar vente på seg. Man venter på en veileder fra statlig hold. Imens er sommeren snart for tur.

Sommeren, den annerledes. Selv om dagtilbudene etterhvert gradvis åpnes, vil disse normalt sommerstenges. Sommeren 2020 vil ikke være annerledes, selv om utviklingshemmede har hatt «fri» lengre enn hva en vanligvis har gjennom en ferie.

LES OGSÅ: Det verste som kan skje nå, er at dere som trenger hjelp, er redde for å være til bry

Feriestengt dagtilbud betyr at de ekstra personressursene utviklingshemmede har fått hjem i koronatiden over natta ikke er der lengre. Sommerferien med feriebemanning i boliger. Sommerferien hvor vi historisk sett har hatt de styggeste avvikene. Sommerferien 2020 i år vil være med kutt i tjenestene, hvor bystyret har kuttet 5,4 millioner med et pennestrøk.

Fra mindretallet ble det bedt om at kuttene ikke skulle ramme utviklingshemmede, mens flertallet mente at det kommer mer penger i kommunale krisepakker. Nylig la regjeringen frem sitt reviderte budsjett. Det er ikke mulig å finne særlig økte midler for byens utviklingshemmede i dette.

LES OGSÅ: Verden endres raskere enn du klarer å si «kjeks»

Hjemmeboende og utviklingshemmede som har måtte ty til nærstående for nødvendig omsorg og støtte opplever at pårørende begynner å bli slitne. Det overskuddet de hadde før til å ta sine med på ferieturer er der ikke lengre. Det merkes på kroppen å være pårørende til utviklingshemmede og nå har mange brukt seg selv både på retta og vranga siden 12. mars.

Imens venter sommeren, sommeren med færre folk tilgjengelig, ingen ferie og statistisk den perioden hvor det blir flest avvik. Det kan vi ikke akseptere. #detgjelderlivet.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå