Debatt:

Fellesskap er løsninga

Den norske modellen er sterkt samarbeid mellom stat (her v/Finansminister Jan Tore Sanner), arbeidstakere (LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og arbeidsgivere ( NHO-sjef Ole Erik Almlid).  Foto: Heiko Junge (Den norske modellen)

Saken oppdateres.

Erfaringene fra koronakrisa og miljøkrisa er at det er sterke fellskapsløsninger som kan løse krisene. Sjøl ihuga markedsliberalister, som vanligvis vil bygge ned den offentlige velferdsstaten, roper i disse koronatider på økonomiske redningspakker fra det offentlige fellesskapet - den norske stat.

Den norske og nordiske modellen må blankpusses igjen. Den offentlige velferdsstaten må styrkes for å unngå barnefattigdom og store ulikheter. De folkevalgte må ta en sterkere styring av økonomien i samfunnet. Det er bare sterke statlige fellestiltak som kan redde oss ut av miljø- og klimakrisa.

Les også: Verden endres raskere enn du klarer å si «kjeks»

Samtidig trenger vi et sterkt globalt fellesskap gjennom FN. Helsesektoren har de siste 50 åra blitt svekket av høyrepolitikk og Aps flørting med markedstenking. Foretaksmodell og stykkprisfinansiering fører til at sykehusene tar mer hensyn til kortsiktig gevinst på bekostning av langsiktig beredskap. Det samme gjør privatisering av helseinstitusjoner.

Høyre-regjeringa innførte i 2015 en effektiviseringsreform som tar økonomiske ressurser vekk fra helsesektoren. I stedet burde effektiviseringsgevinster blitt brukt til sårt tiltrengt styrking av bemanninga i helsesektoren. Koronakrisa viser at Norge må ha et offentlig medisinaldepot, andre beredskapslagre og oppdaterte beredskaps- og kriseplaner for helsesektoren.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Korona-krisepakkene til næringslivet må bidra til å forsterke gode miljø- og klimaløsninger. Alt næringsliv må omstilles til å bli økologisk bærekraftig. Det statlige fellesskapet må bidra tungt med forsknings- og utviklingsmidler. Det er også viktig at det offentlige sikrer seg sterke eierandeler i nøkkelindustri og i utvinning av naturressurser.

Koronakrisa viser også hvor viktig det er for Norge, som er under 40 prosent sjølforsynt med mat, å reetablere kornlagre. Importvern på mat må styrkes for å opprettholde beredskap og for å unngå miljøfiendtlig transport av matvarer. Så trenger sjølsagt alle land internasjonale handelsavtaler for å bidra til å dekke matunderskudd og et allsidig kosthold i andre deler av verden.

Samferdsel og infrastruktur er et fellesgode som må fordeles rettferdig over hele landet. Denne sektoren egner seg derfor ikke for privatisering og konkurranseutsetting. Koronakrisa viser hvor viktig det er at det offentlige har ansvaret for gode mobil- og bredbåndsløsninger i hele landet.

Alle innbyggere har rett på gode offentlige kollektivløsninger til rettferdige priser. Stortinget bør stimulere til mindre langdistanseflying også etter koronakrisa. Det vil være bra både for miljøet og for å unngå sykdomsspredning. Med utsikter til elektriske fly bør Stortinget subsidiere kortbanenettet som er så viktig for et langstrakt Norge.

I møte med koronakrisa og miljøkrisa duger ikke de markedsliberalistiske løsningene. Løsninga er ikke fri flyt av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft. Løsninga ligger i fellesskapsløsninger og solidaritet. Den nordiske modellen, som bygger på ideene om demokratisk sosialisme/sosialdemokrati, vektlegger en sterk velferdsstat og at de folkevalgte tar sterkere styring av samfunnsøkonomien. I tillegg er internasjonal solidaritet gjennom nasjonenes fellesskap, FN, viktig.

Vi må bygge framtida på røde og grønne felleskapsløsninger.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og TwitterPå forsiden nå